🇬🇧🌟مدرسه انگلیسی🌟🇬🇧

✔️تدریس برترین اساتید زبان انگلیسی هفتم الی دوازدهم برای دانش آموزان
✔️کتاب درسی📘
✔️کتاب کار 📗
✔️آمادگی برای کنکور
✔️نکات کنکور
✔️دارای گروه زبان انگلیسی
✔️به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
کانال دوم
@englishfansclub

ارتباط با ما
@shnt123


🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
1 روز پیش
تیم آموزشی کانال برگزار می کند :

💢یازدهمین دوره آزمون سراسری آنلاین مبحث ساختار جمله در زبان انگلیسی (سطح پیشرفته) .

💢لینک سوالات پنجشنبه 29 اردیبهشت در کانال ارسال می شود.

💢شرکت در آزمون رایگان است.

💢آزمون بصورت آنلاین و هوشمند است.

#exam
_____________________________
🆔 @En_School
2 روز پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 روز پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه دهم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
5 روز پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه نهم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
6 روز پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه هشتم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه هفتم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه ششم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه پنجم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه چهارم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه سوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه دوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
3 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
لغت های درس 1 تا 6
صفحه یک

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
3 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
درس هفتم 7⃣

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
3 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2️⃣1️⃣
درس یک writing
جلسه پنجم
جلسات یک تا چهار قبلاً ارسال شده


با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 1⃣1⃣
درس دوم2⃣
(از صفحۀ 68 تا آخر درس دوم)

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 0⃣1⃣
درس سوم 3⃣
مبحث استمراری

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
نمونه سوال درس شش
صفحه دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
نمونه سوال درس شش
صفحه اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
تکلیف درس 1 تا 6
صفحه دوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
تکلیف درس 1 تا 6
صفحه یک

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
پاسخ سوالات درس 3
کتاب کار
قسمت دوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
پاسخ سوالات درس 3
کتاب کار
قسمت اول

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2️⃣1️⃣
درس یک Reading
جلسه چهارم
جلسات یک تا سه قبلاً ارسال شده


با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس