💕💖تکنیک های زناشویی💖 💕


عاشقانه❤️
خوشبختی
یعنی تمام تو را دارم
و زیبایی صدای تو
وقتی
در لحظه‌لحظه‌ی باهم بودن‌مان
ترانه‌ی "من عاشقت هستم"
زمزمه میکنی.
💞♨️تکنیکهای زناشویی ♨️💞
👨‍👩‍👧‍👦تکنیکهای تربیت کودک👨‍👩‍👧‍👦
@tarbitkoodak
@adabhamsardarii
1 هفته پیش
♥️ﻣﻴﺪﻭﻧید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟💒

♥️ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ
ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ و چهار ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ و ﻛﻠﻰ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

♥️خونه یعنى احترام و درك متقابل
 
♥️ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ
ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ

♥️خونه یعنى آرامش وامنیت

♥️ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ

♥️خونه یعنى فضایى خالى از خشم 
خالى از دود
خالى از قرص خواب واسترس

♥️ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ
ﻟﺒﺨﻨﺪ بزنى و لبخند ببینى

♥️ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ
ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ای ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻴﻜﻨﻢ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌💞♨️تکنیکهای زناشویی ♨️💞
👨‍👩‍👧‍👦تکنیکهای تربیت کودک👨‍👩‍👧‍👦
@tarbitkoodak
@adabhamsardarii
1 هفته پیش
💗ابراز علاقه به همسر:

مهم نیست چندسال از ازدواجت گذشته و چندتا بچه داری و چقدر دعوا و ناراحتی داشتید .
هر وقت بهت گفت یه چیزی بپوش سرما نخوری، مواظب خودت باش، زود برو خونه، و...

👈 تو هم در جوابش بگو: منم دوستت دارم.
با تکرار این حرفها، خیلی چیزا تغییر میکنه و بهتر میشه، .

حتی اگر انکار کنید و بگین نههه شوهر من اینطوری نیست و اهل اینجور حرفا نیست!!❤️❤️❤️

کوچکترین نتیجه ش اینه که قلب همسرتون پر از عشق شما میشه و میفهمه زنی که روبروشه دوستش داره.

💞♨️تکنیکهای زناشویی ♨️💞
👨‍👩‍👧‍👦تکنیکهای تربیت کودک👨‍👩‍👧‍👦
@tarbitkoodak
@adabhamsardarii
1 هفته پیش
🌒 چندثانیه از وداع فرزند شهید مهدی اثنی‌عشری که در اغتشاشات بوکان به شهادت رسید را ببینید
1 هفته پیش
دریافت سروش پلاس