﷽ بوی عطر خدا

ختم قرآن⚘دعاهای ناب⚘ چله ⚘حدیث کساء⚘
🌴کپی با ذکر صلوات بیمه پنج تن ال عباء🌴

۱۴۰۱/۱۰/۱۰
https://splus.ir/booyeatrekhodaa@Atre_khooda


دریافت سروش پلاس