سروشی عزیز
جهت دسترسی به سرویس خرید شارژ از طریق این شناسه (ID) می‌بایست آخرین نسخه سروش را از طریق لینک dl.sapp.ir دانلود و نصب نمایید.
در صورتیکه از نسخه‌های قبلی استفاده می‌کنید، مطابق راهنمای تصویری فوق می توانید برای خرید شارژ اقدام نمایید.
3 سال پیش
راهنمای تصویری استفاده از سرویس خرید شارژ
3 سال پیش
دریافت سروش پلاس