「🖤دختران گـل یاس🖤」

خـدایا...🌿
از تو میخواهمـ✋🏼
چادر مرا آنچنان با
چادر خاڪے جده‌ے ساداتــ🪁
پیوند زنے ڪھ🖇
اگر جان از تنم رود
چادر از سرم نرود...♥️👌🏼

ڪپۍپست‌ها با ذڪر‌صـلوات و دعای شهادت برای ادمین های کانال آزاد


دریافت سروش پلاس