شـــــہادٺ دخٺـࢪانھ 🧕

اَگه‌اَلان‌توی‌این‌کانالی‌مُطمَئِن‌باش‌که‌شُهَدادَعوَتت‌کردن😉🌿
کپی مطالب آزاد✅(با ذکر صلوات)
همسایه جانانمون😎💕
@mojahede_dameshgh
@zahrayihaa
شروعـمون ¹³⁹⁸/⁰⁶/²⁰
ارتباط👇:
@mgh1209

https://harfeto.timefriend.net/16513897533383


دریافت سروش پلاس