📕 آموزش اصطلاحات انگلیسی 📘

❤️بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی
💚دارای تصاویر مفهومی و تلفظ صحیح
💙هر روز با یک اصطلاح جدید
💛آموزش اصطلاح با فیلم
🧡دارای گروه زبان انگلیسی
💜به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم

ارتباط:
@shnt123

کانال آموزش زبان انگلیسی
@EnglishFansClub


انرژی مثبت به ادمین اونم با لایک❤️
12 ساعت پیش
✅ Take Credit
✍️ اینو وقتی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم یه چیزی به نفع یه نفر دیگه تموم شده!

▫️مثلا شما یه کاری رو انجام میدید آخرش رو میسپارید به یه نفر دیگه رئیستون شخصی رو که دیده کارو انجام داده تشویق میکنه! خب اینجا کل کارو شما انجام دادید اما به نفع یکی دیگه شد و به اسم اون تموم شد!
🔷I did It but he took the credit!
💔من اون کارو انجام دادم ولی به اسم اون تموم شد!
#idiom
#NR269
_________________
🆔 @En_idiom
12 ساعت پیش
✅I owe you an apology
✍️یه عذرخواهی بهت بدهکارم!
#idiom
#NR268
_________________
🆔 @En_idiom
2 روز پیش
⭕️چند اصطلاح کاربردی
✅مثال و معنی با فیلم
#idiom
#NR267
_________________
🆔 @En_idiom
3 روز پیش
✍️یه چندتا عبارات خفن انگلیسی

✅Pros and Cons
🔻معایب و مزایا
✅Dos and don'ts
🔻باید ها و نباید ها
✅balck and white
🔻مسئله شفاف
✅Trial and error
🔻آزمون خطا
✅ins and outs
🔻جزئیات
✅ups and downs
🔻بالا و پایین (زندگی)
#idiom
#NR266
_________________
🆔 @En_idiom
4 روز پیش
اصطلاحات فووق کاربردی برای
مکالمه!👇

✅what's new?
🔻چه خبر
✅Keeping busy?
🔻سرت شلوغه؟
✅How have you been?
🔻احوال شما؟
✅Before I forget, let me talk about...
🔻تا یادم نرفته بذار راجع به .... حرف بزنیم
✅By the way
🔻راستی
✅Since you're here, let me ask about...
🔻حالا که اینجایی بذار راجع به... درخواست کنم
✅where were we?
🔻کجا بودیم؟
✅anyway, you mentioned earlier that...
🔻به هرحال، داشتی میگفتی که...
✅getting back to...
🔻برگردیم به...
✅well, it's getting late...
🔻خب داره دیر میشه!
✅it was nice chatting with you
🔻خوشحال شدم از هم صحبتی با شما
#idiom
#NR265
_________________
🆔 @En_idiom
6 روز پیش

✅Burn sth to the ground
🔻چیزی رو با خاک یکسان کردن
#idiom
#NR264
_________________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
🔻بهت میاد
🍀به انگلیسی
🗣Looks good on you
#idiom
#NR263
_________________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
✅For the record
⭕️محض اطلاع
✍️مثال با فیلم در ویدیو
#idiom
#NR262
_________________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
چند عبارت پر کاربرد به همراه مثال:
.
🔺 At least ten people were killed in the crash.
حداقل ده نفر از مردم در تصادف کشته شدند
.
🔺She is 25 years old, at most.
او حدکثر ۲۵ سالش است
.
🔺 They’re putting all of us at risk.
آنها همه ما را در معرض خطر قرار می دهند
.
🔺 At last I was able to work undisturbed.
بالاخره توانستم بدون مزاحمت کار کنم
.
🔺 The problem was settled and his mind was at peace.
مشکل سر و سامان داده شد و ذهنش آسوده گشت.
.
🔺 Soon school will end and the vacation will be at hand.
به زودی مدرسه به پایان میرسد و تعطیلات نزدیک خواهد بود
.
🔺 What is at issue is whether she was responsible for her actions.
چیزی که مورد بحث است این است که آیا او مسئول اعمال خود بوده (یا خیر) ؟
.
🔺I didn’t like my job at first
در ابتدا شغلم را دوست نداشتم
.
🔺 I met him by chance.
اتفاقی او را ملاقات کردم
.
🔺 He is an artist by nature
او ذاتأ یک هنرمند است
.
🔺 Do you think he did this by design?
فکر میکنی این کار را عمداً انجام داد؟
.
🔺 She put salt into her coffee by mistake
او سهوأ نمک را داخل کافی خود ریخت
.
🔺Improvement will come by degrees
پیشرفت به تدریج، به وقوع خواهد پیوست
.
🔺 By rights half the money should be mine
قانونأ نیمی از پول باید متعلق به من باشد
.
🔺He is by far the fastest man on our team
او به میزان زیادی (به طور محسوس) سریعترین عضو تیم ماست.
.
🔺 The little girl knows a good many folk songs by heart.
دختر کوچولو بسیاری از اهنگهای محلی را از حفظ میداند.
.
#idiom
#NR261
_________________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
👨‍🏫عبارات مورد استفاده با کلمهTime

1 - all the time
دائماً - مدام - همواره - همیشه - پیوسته
2 - a short time
مدت کوتاهی
3 - at a time
هردفعه - هر بار
4 - at the time
در آن وقت - در آن موقع - در آن زمان
5 - at times
گاهی - بعضی وقت ها - گاه گاهی
6 - by the time
تا وقتی که - تا زمانی که - تا قبل از اینکه
7 - for some time
برای مدتی
8 - for the time being
فعلاً - عجالتاً
9 - from time to time
گاهی اوقات - گاه گاهی - هر از گاهی
10 - half the time
اکثر اوقات - بیشتر مواقع - اغلب
11 - have a good time
اوقات خوشی داشتن
12 - in time
به موقع - سر وقت
13 - most of the time
اکثر اوقات
14 - on time
به موقع - سر وقت
15 - take time to do
something
برای انجام کاری زمان صرف کردن
✍️آموزش اصطلاحات انگلیسی
#idiom
#NR260
_________________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
✍️وقتی میخوایم بگیم یه "سر میزنم" از چه عبارتی باید استفاده کنیم؟

#idiom
#NR259
_________________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
✍️ #idiom
⭕️اصطلاح امروز
✅ In no time!
▫️در یک چشم به هم زدن!
🔻Don't worry, I'm on my way now. I'll be there in less than no time!
▪️نگران نباش تو راهم، تو یه چشم به هم زدن اونجام!
#NR258
_________________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
👨‍🏫چند اصطلاح

✅putting all that aside
🔻همه اینا رو کنار بزاریم، از همه اینا بگذریم

✅Make a big deal out of/about/of sth
🔻چیزی را بیش از حد مهم جلوه دادن
✍️You wanna make a big deal about it
تو میخوای بیش از حد بزرگش کنی

✅Don't make a big deal out of nothing
🔻الکی گندش نکن!

✅not a big deal
🔻چیز مهمی نیست

✅no biggie
🔻چیز مهمی نیست، مهم نیست

✅hard ass
🔻کله شق، یه دنده

✅keep busy
🔻خود را سرگرم کردن

✅worried sick (about sth/sb)
🔻خیلی نگران
#idiom
#NR257
_________________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
✅Make the most of it
✍️نهایت استفاده رو بردن!
🔻our aim is to enjoy the trip and make the most of it.

#idiom
#NR256
_________________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
✍️دوتا اصطلاح کاربردی در مورد "اعصاب"
🔻رو اعصاب کسی رفتن:
✅Get on one's nerves
▪️Will you please stop doing that? It's getting on my nerves
میشه دیگه این کار رو نکنی؟ داره میره رو اعصابم!
🔻اعصاب نداشتن:
✅Have got very short fuse
▪️the postman has got very short fuse
پست چیه اصلا اعصاب نداره!
#idiom
#NR255
_________________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
دریافت سروش پلاس