📕 آموزش اصطلاحات انگلیسی 📘

❤️بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی
💚دارای تصاویر مفهومی و تلفظ صحیح
💙هر روز با یک اصطلاح جدید
💛آموزش اصطلاح با فیلم
🧡دارای گروه زبان انگلیسی
💜به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم

ارتباط:
@shnt123

کانال آموزش زبان انگلیسی
@EnglishFansClub


‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 550

#NR550
_______________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 549

چطوری در انگلیسی بگیم:
همینطور ادامه بده!

#NR549
______________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 548

The die is cast
کار از کار گذشته

#NR548
__________________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 547

#NR547
___________________
🆔 @En_idiom
1 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 546

#NR546
____________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 545

#NR545
________________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 544

#NR544
____________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 543

تلفظ 🗣 آی ویل فیکس یو

#NR543
________________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 542

Hop in
بپر بالا/ سوار شو
تلفظ 🗣 هاپ این

#NR542
______________
🆔 @En_idiom
2 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 541
Don't be late!
دیر نکنی!

تلفظ 🗣 دُنت بی لِیت

#NR541
_____________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 540

🎧باعث شرمندگیه/ جای تاسفه/ خیلی بد است که / کاش اینطوری نبود در انگلیسی
با این عبارت بیان میشه:

It's a shame!
همچنین برای ابراز تاسف از چیزی که عاملش خودمان نیستیم استفاده میشود.


🎧شنیدن تلفظ و فایل صوتی این پست

#NR540
_________________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
‍ ‍ 🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 540

🎧باعث شرمندگیه/ جای تاسفه/ خیلی بد است که / کاش اینطوری نبود در انگلیسی
با این عبارت بیان میشه:👇

It's a shame!
همچنین برای ابراز تاسف از چیزی که عاملش خودمان نیستیم استفاده میشود.

مثالها:
Tom is so cool but it's a shame he's not my friend
تام خیلی باحال است اما باعث تاسف است که دوست من نیست.

It's a shame he can't make it to come to your party next weekend.
باعث تاسفه که او نمیتونه (ردیف کنه که)برای مهمانی هفته بعد تو بیاد.

It's a shame they can't ever be on time for anything.
باعث شرمندگیه که آنها نمیتوانند هرگز سر ساعت برای هرچیزی باشند.

It's a shame the price of food has gone up.
خیلی بده که قیمت خوراک رفته بالا.

It's a shame you lost your job.
باعث تاسفه که کارت رو از دست دادی.

It's a shame you lost the race by 1 second.
خیلی بده که مسابقه رو با اختلاف 1 ثانیه از دست دادی

It's a shame Bill dumped Sue.
باعث خجالت است که بیل به سو خیانت کرد.

It’s a shame that you have to leave so soon.
باعث تاسفه که باید زود بروی(ای‌کاش زود نمیرفتی).

It's a shame about the weather.
خیلی بده که هوا اینطوریه (ای کاش هوا اینطوری نبود).

It's a shame they shut that factory down.
باعث تاسف است که آنها آن کارخانه را از کار انداختند.

🎧شنیدن تلفظ و فایل صوتی این پست

#NR540
________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 539

💢 تلفظ امریکن 🗣

بایت سام وانز هِد آف

#NR539
____________________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 538

💢 تلفظ امریکن 🗣

Look like a million dollors
لُک لایک اِ میلی اِن دالِرز


Look like a million bucks
لُک لایک اِ میلی اِن باکس
#NR538
______________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 537

As clear as day
مثل روز، روشن و واضح

The instructions were as clear as day.
دستورالعمل مثل روز روشن و واضح بود.

As clear as mud
مثل لجن صاف، کنایه است، یعنی غیر قابل فهم و درک

His orders were as clear as mud.
دستور های او نامفهوم و غیر قابل درک بودند.

As easy as that
به همین/ همان سادگی

This post is as easy as that.
این پست به همین سادگی است.

#NR537
______________
🆔 @En_idiom
3 هفته پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 536
🐕Go to the dogs
به سگ رفتن/ به فنا رفتن

مثال:
He is always saying that the country is going to the dogs.
او همیشه داره میگه که مملکت داره به فنا/سگ/باقالی یا.... میره.

After Mori retired, the business went to the dogs.
وقتی موری بازنشست شد، بیزنس به فنا رفت.

Our favorite restaurant has gone to the dogs lately.
رستوران مورد علاقه مون اخیرا" به سگ رفته.

The economy is going to the dogs.
اقتصاد داره به فنا/سگ/و ... میره

#NR536
_____________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 535


#NR535
_______________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 534

What a pitty!
چـه حیــــــــف!
دقت کنید تلفظش=واد اِ پیدی!
اصلاً "ت" ها رو تلفظ نکنید

That's a shame!
چه حیف!
تلفظ: دَتس اِ شِیم!


#NR534
_____________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 533

تلفظ 🗣 =در تصویر نوشته شده است

#NR533
_______________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 532

to be petrified of
خشکش زده از چیزی یا کسی...

تلفظ 🗣 =تُو بی پِتْرِ فایْد آو

#NR532
_______________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 531

You jinxed me
چشمم زدی

#NR531
_____________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 530

take it out on s.o
سر کسی خالی کردن

مثال:
My husband's job make him tired all the time. so when he gets back home he always take it out on me and my kids.

شغل همسرم همیشه اونو خسته میکنه.برای همین وقتی از سرکار برمیگرده همیشه سر من و بچه ها خالی میکنه.

#NR530
_______________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 529

I lost my temper
از کوره در رفتم
تلفظ 🗣 آی لاست مای تِمپر

دوستان لایک کنید و به ما برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#idiom
#NR529
_________________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
🥇بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی در سروش پلاس🥇

اصطلاح شماره 528

don't get on my nerves
روی اعصابم راه نرو

دوستان لایک کنید و به ما برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#idiom
#NR528
______________
🆔 @En_idiom
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس