📕 آموزش اصطلاحات انگلیسی 📘

❤️بزرگترین کانال تخصصی اصطلاحات زبان انگلیسی
💚دارای تصاویر مفهومی و تلفظ صحیح
💙هر روز با یک اصطلاح جدید
💛آموزش اصطلاح با فیلم
🧡دارای گروه زبان انگلیسی
💜به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم

ارتباط:
@shnt123

کانال آموزش زبان انگلیسی
@EnglishFansClub


دریافت سروش پلاس