🇬🇧🌟مدرسه انگلیسی🌟🇬🇧

✔️تدریس برترین اساتید زبان انگلیسی هفتم الی دوازدهم برای دانش آموزان
✔️کتاب درسی📘
✔️کتاب کار 📗
✔️آمادگی برای کنکور
✔️نکات کنکور
✔️دارای گروه زبان انگلیسی
✔️به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
کانال دوم
@englishfansclub

ارتباط با ما
@shnt123


🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11
پاسخ تمرین درس اول
بخش اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
____________
🆔 @En_School
5 روز پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10
گرامر درس اول
بخش چهارم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
_____________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی
مدارس استعداد های درخشان
صفحه اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
_____________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
درس اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
_____________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هشتم ( 8⃣ )
درس اول
بخش اول گرامر
با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#eighth_grade
_________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
درس اول
گرامر درس اول
بخش اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
______________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

زبان انگلیسی - پایه هفتم
درس اول
Lesson 1

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
درس اول
مترادف ها و متضادها

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________
🆔 @En_School
1 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11
گرامر درس اول
بخش سوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10
گرامر درس اول
بخش سوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
_________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر درس اول
بخش سوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
_________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
Grammar Saeid Enayatpour-Charbzaban.com.pdf
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هفتم تا دوازدهم
جزوه گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی
PDF


با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#grammar
_________________
🆔 @En_School
2 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هشتم ( 8⃣ )
درس اول
بخش سوم تمرین

💢پایه هشتمی های درجه یک، جوابهاش واقعاً سخت نیست اگر در مورد جوابها راهنمایی خواستید در تعاملی کانال درخواست بدید.

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#eighth_grade
_____________
🆔 @En_School
3 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

📌زبان انگلیسی - پایه هفتم
درس اول
Lesson 1

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
___________
🆔 @En_School
3 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
تمرین درس 1
بخش سوم

💢پایه دوازدهمی های درجه یک، جوابهاش واقعاً سخت نیست اگر در مورد جوابها راهنمایی خواستید در تعاملی کانال درخواست بدید.

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
______________
🆔 @En_School
3 هفته پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11
گرامر درس اول
بخش دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
____________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10
گرامر درس اول
بخش دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
_____________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر درس اول
بخش دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
_____________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هشتم ( 8⃣ )
واژگان درس اول
بخش سوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#eighth_grade
______________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

نفر برتر چهاردهمین دوره آزمون سراسری آنلاین

نفر برتر= آقا یا خانم 🥇
Ya.........
برای دریافت هدیه پیام بدید

✅پاسخ های صحیح آزمون آنلاین
سوال یک=گزینه 4
سوال دو=گزینه 4
سوال سه=گزینه 2
سوال چهار= گزینه 1
#quiz
______________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

📌زبان انگلیسی - پایه هفتم 7⃣
درس اول
Lesson 1

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
___________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
کتاب کار درس 1
بخش اول
با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
______________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11
گرامر درس اول
بخش اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10
گرامر درس اول
بخش اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
_________________
🆔 @En_School
1 ماه پیش
دریافت سروش پلاس