🇬🇧🌟مدرسه انگلیسی🌟🇬🇧

✔️تدریس برترین اساتید زبان انگلیسی هفتم الی دوازدهم برای دانش آموزان
✔️کتاب درسی📘
✔️کتاب کار 📗
✔️آمادگی برای کنکور
✔️نکات کنکور
✔️دارای گروه زبان انگلیسی
✔️به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
کانال دوم
@englishfansclub

ارتباط با ما
@shnt123


🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

💎ایده برای ساخت روزنامه دیواری(کاغذ دیواری) زبان انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#wall_newspaper
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
ترجمه درس سوم3⃣
صفحه 16

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2️⃣1️⃣
گرامر درس اول 1️⃣
بخش اول
Tag Ending

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 1⃣1⃣
درس اول 1⃣
ترجمه writing

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
تیم آموزشی کانال مدرسه انگلیسی برگزار می کند :
💢هفتمین دوره آزمون سراسری آنلاین مبحث شرطی نوع اول.

💢شرکت در آزمون رایگان است.

➡️قسمتی که با فِلِش صورتی نشان داده شده، خیلی مهم است. یک اسم که ترکیبی از 8 تا از اعداد و حروف می باشد، برای خود انتخاب کنید و بلافاصله در کاغذ یادداشت کنید یا عکس بگیرید.
💢نام یا شناسه که در اولین سوال باید وارد کنید، بسیار مهم است. یک یا چند کلمه خاص بنویسید و آنرا در کاغذی یادداشت کنید یا اسکرین شات بگیرید .برای نتایج نیاز است.

لینک سوالات 💯💯💯💯💯💯

https://survey.porsline.ir/s/dqaSO5Q

#exam
_____________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 0⃣1⃣
نمونه سوال درس اول1⃣
صفحه 2⃣
📌 تمام رشته
با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 0⃣1⃣
نمونه سوال درس اول1⃣
صفحه 1⃣
📌 تمام رشته
با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
درس دوم2⃣
حل تمرین کتاب کار
بخش اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
گرامر درس دوم 2⃣
استاد نباتیان
بخش اول
با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
تیم آموزشی کانال مدرسه انگلیسی برگزار می کند :

💢هفتمین دوره آزمون سراسری آنلاین مبحث شرطی نوع اول.
💢لینک سوالات پنجشنبه 23 دیماه در کانال ارسال می شود.
💢شرکت در آزمون رایگان است.
💢آزمون بصورت آنلاین و هوشمند است.

#exam
_____________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
نمونه سوال+پاسخنامه درس دوم2⃣
صفحه دوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
نمونه سوال+پاسخنامه درس دوم2⃣
صفحه اول

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 2⃣1⃣
نمونه سوال درس اول 1⃣
صفحه دوم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 1⃣1⃣
درس اول 1⃣
ترجمه صفحه 36

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 0⃣1⃣
درس دوم2⃣
📌 تمام رشته
با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
درس دوم2⃣
حل تمرین لیسنینگ

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هشتم ( 8⃣ )
ادامه حل تمرینات Review1 درس دوم 2⃣

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
پاسخنامه نمونه سوال درس دوم2⃣

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
نمونه سوال+پاسخنامه درس دوم2⃣
صفحه سه

پاسخنامه در پستهای بعد ارسال می شود

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه هفتم 7⃣
نمونه سوال+پاسخنامه درس دوم2⃣
صفحه دو

پاسخنامه در پستهای بعد ارسال می شود

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_____________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
دریافت سروش پلاس