🇬🇧🌟مدرسه انگلیسی🌟🇬🇧

✔️تدریس برترین اساتید زبان انگلیسی هفتم الی دوازدهم برای دانش آموزان
✔️کتاب درسی📘
✔️کتاب کار 📗
✔️آمادگی برای کنکور
✔️نکات کنکور
✔️دارای گروه زبان انگلیسی
✔️به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
کانال دوم
@englishfansclub

ارتباط با ما
@shnt123


🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12

درس یک جلسه ششم
زبان انگلیسی 3 - درس 1 - کتاب کار
جلسات 1 تا 5 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11

درس 3 تا انتهای صفحه 89
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10

درس 3 حل تست گرامر
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 18

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 17

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 16

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 15

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 14

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 13

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 12

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 11

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه دهم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
💢🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی +چالش صوتی انگلیسی=جایزه نقدی🥇💢

اسکرین شات هدیه نفر برتر آزمون یازدهم
+پاسخ صحیح سوالات 4 تا 6

4)کدام جمله از نظر ساختار نادرست است؟
1-Sina can run and play badminton
2-They're from Spain
3-I study my lessen every Wednesday afternoon
4-Armita is good at do a puzzle✅


5)Can you ………… a cake?
1-search
2-ride
3-make✅
4-play


6)جمله ساده ............... دارد
1-تنها یک بند✅
2-دو بند
3-سه بند

#اسکرین_شات
_______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم فنی و حرفه ای 1⃣1⃣
نمونه سوال دی ماه
صفحه دوم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم فنی و حرفه ای 1⃣1⃣
نمونه سوال دی ماه
صفحه اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه نهم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

نفر برتر یازدهمین دوره آزمون سراسری آنلاین

نفر برتر=آقا یا خانم 🥈 .... Pon

برای دریافت هدیه پیام بفرستید

✅پاسخ های صحیح آزمون آنلاین یازدهم (ساختار جمله سطح پیشرفته )

1)=2

2)=1

3)=3

#quiz
_____________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9️⃣
گرامر
صفحه هشتم

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

گرامر
افعال جداشونده و غیر جداشونده

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#grammar
______________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
تیم آموزشی کانال برگزار می کند :
💢یازدهمین دوره آزمون سراسری آنلاین
مبحث = ساختار جمله در زبان انگلیسی سطح پیشرفته

💢شرکت در آزمون رایگان است.

➡️قسمتی که با فِلِش صورتی نشان داده شده، خیلی مهم است. یک اسم که ترکیبی از 8 تا از اعداد و حروف می باشد، برای خود انتخاب کنید و بلافاصله در کاغذ یادداشت کنید یا عکس بگیرید.
💢نام یا شناسه که در اولین سوال باید وارد کنید، بسیار مهم است. یک یا چند کلمه خاص بنویسید و آنرا در کاغذی یادداشت کنید یا اسکرین شات بگیرید .برای نتایج نیاز است.

لینک سوالات 💯💯💯💯💯💯

https://survey.porsline.ir/s/YnLXucO

#exam
_____________________________
🆔 @En_School
6 ماه پیش
دریافت سروش پلاس