🇬🇧🌟مدرسه انگلیسی🌟🇬🇧

✔️تدریس برترین اساتید زبان انگلیسی هفتم الی دوازدهم برای دانش آموزان
✔️کتاب درسی📘
✔️کتاب کار 📗
✔️آمادگی برای کنکور
✔️نکات کنکور
✔️دارای گروه زبان انگلیسی
✔️به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
کانال دوم
@englishfansclub

ارتباط با ما
@shnt123


4_6041750106103873975.pdf
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
فایل PDF
جزوه زبان درس اول

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هشتم ( 8⃣ )
فایل صوتی کتاب زبان درس اول
قسمت ششم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#eighth_grade
___________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

📌زبان انگلیسی - پایه هفتم
درس اول
صفحه 4

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_______________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
درس 2 جلسه سوم
گرامر درس دوم +Reading +جمله واره های وصفی و ضمایر موصولی +جملات شرطی

درس 1 بطور کامل قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11

درس 3 گرامر (مصدر)
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10

درس 3
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
__________________________
🆔 @En_School
4 ماه پیش
تیم آموزشی کانال برگزار می کند :
💢دوازدهمین دوره آزمون سراسری آنلاین
💢تعدادی از لغت های مجموعه 504

💢شرکت در آزمون رایگان است.

➡️قسمتی که با فِلِش صورتی نشان داده شده، خیلی مهم است. یک اسم که ترکیبی از 8 تا از اعداد و حروف می باشد، برای خود انتخاب کنید و بلافاصله در کاغذ یادداشت کنید یا عکس بگیرید.
💢نام یا شناسه که در اولین سوال باید وارد کنید، بسیار مهم است. یک یا چند کلمه خاص بنویسید و آنرا در کاغذی یادداشت کنید یا اسکرین شات بگیرید .برای نتایج نیاز است.

لینک سوالات 💯💯💯
https://survey.porsline.ir/s/tA5nIzy

#exam
_________
🆔 @en_school
4 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر مالکیت
Possessive S

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
__________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
تیم آموزشی کانال برگزار می کند :

💢دوازدهمین دوره آزمون سراسری آنلاین
تعدادی از لغت های مجموعه 504 لغت ضروری

💢لینک سوالات پنجشنبه و جمعه 30 و 31 تیر در کانال ارسال می شود.

💢شرکت در آزمون رایگان است.

💢آزمون بصورت آنلاین و هوشمند است.

#exam
_________________________
🆔 @en_school
5 ماه پیش
4_6037416282238747062.pdf
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
فایل PDF
سوالات تستی زبان انگلیسی
از درس 1 تا 6 شامل 116 تست

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
__________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هشتم ( 8⃣ )
فایل صوتی کتاب زبان درس اول
قسمت پنجم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#eighth_grade
__________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

📌زبان انگلیسی - پایه هفتم
درس اول
صفحه 3

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
___________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
درس 2 جلسه دوم
گرامر درس دوم +Reading +جمله واره های وصفی و ضمایر موصولی

درس 1 بطور کامل قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11

درس 3 گرامر شرطی
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دهم 10

درس 3 - ضمایر شخصی
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#tenth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه نهم 9⃣
گرامر
صفحه 21

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#ninth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور

پایه هشتم ( 8⃣ )
فایل صوتی کتاب زبان درس اول
قسمت چهارم

با لایک برای پستهای بهتر، انرژی بدید

#eighth_grade
__________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

📌زبان انگلیسی - پایه هفتم
درس اول
🔖 بخش welcome
prospect 1


با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#seventh_grade
_______________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه دوازدهم 12
درس 2 جلسه اول
Get Ready Conversation

درس 1 بطور کامل قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#twelfth_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
🥇بزرگترین و تنها کانال تخصصی انگلیسی پایه هفتم تا دوازدهم+کنکور🥇

پایه یازدهم 11

درس 3 تا انتهای صفحه 91
درس 1 و 2 قبلاً ارسال شده در کانال

با لایک برای بهتر شدن، انرژی بدید❤️

#eleventh_grade
______________________________
🆔 @En_School
5 ماه پیش
دریافت سروش پلاس