اندکی صبر، فَـرَج‌‌ۡ نزدیک است ⃟🌥

️به درازا نمےڪشید غیبتت،
اڱر درد نبودنت، دلمان را می‌لرزاند(:💔
#کپی‌مطالب‌‌آزاد(به‌شر‌‌‌ط‌صلوات‌برای‌‌ظهور☺)

🌱همسنگریامون🌱
⭕️ @hamsangar_315

https://harfeto.timefriend.net/16425241332844
ناشناس ڪانالمونه، صحبتی بود درخدمتیم🌸


دریافت سروش پلاس