بسوی گام دوم

باتوسل به انوارمعصومین(ع) درسربازی آتش به اختیارِسپهسالارمهدی(ع)، امام خامنه ای عزیز(مد)موظفیم به #مطالبه_گری و‌حرکت بسوی ایجاد #تمدن_مهدوی برای تحقق توصیه های #گام_دوم لازمست با:
#جهاد_کبیر
#سواد_رسانه
#جهاد_تبیین
تا #شهادت در سنگر بمانیم.
@khkhhosein


دریافت سروش پلاس