شرکت گاز استان گیلان

✅اطلاع رسانی رویدادهای شرکت گاز گیلان

ارتباط با ما 👇
🆔 @rvb1400

💠ارتباط با مدیرعامل: @Modir_Gas

💠ارتباط با رئیس روابط عمومی: @RYM1344


🔻کانال شرکت گاز گیلان در بله
https://ble.ir/gasguilan

🔻کانال شرکت گاز گیلان در ایتا
www.eitaa.ir/gasguilan1


دریافت سروش پلاس