💙 حرف های ناب 💙

💚حرف هایی برای ناب اندیشیدن
💙ناب بشنوید و ناب بخوانید

داستانک های مثبت اندیشی

💚#نــسیـــم_آخـــرت💚(#خیریه_فضای_مجازی_سردار_سلیمانی)

@nasim_akherat
تبادل و تبلیغ👇
@tablighatt.nasim.pp


🍂پاییـز در حال آمدن است
🍁اما نه فصل خزان زرد
🍂اما نه فصل اندوه و درد
🍁فصل زیبای سادگی
🍂فصل رنگهای زیبای طبیعت
🍁فصل موسم شدید دلدادگی!╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
تقدیم به شما عزیزان

که صدا و تصویری ازتون ندارم
ولی مـوجِ انـرژی مثبـت شما زیاد
و مهرتون قدِ یه دنیاست

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد، ←کسي قاب نمي گيرد...

براي ماندگاری در ذهن ها بايد ↓
حرفی براي گفتن داشت!!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
یه کاری نکنید
که وقتی آدم بهتون فکر میکنه
دلش بگیره :)╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
من با چهرات،
پولت، موقعیت اجتماعیت
با عنوان شغلیت
تحت تاثیر قرار نمیگیرم
آنچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهد
رفتارت با انسان هاست .

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
در زندگی مراقب باشیم
کهنه های ریشه دار
رو فدای تازه به دوران
رسیده ها نکنیم...╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
#صبحی‌زیبا🌞🧡

دفتر صبح گشوده شد
تا هرورقش خاطره ای شود
درذهن من و تو،خداوندا
از تـو می خواهم دفتر امروز را
بازیباترین رنگها برایمان نقش بزنی
نقشی از جنس خودت
نقش خوبی‌ها وخوشی‌ها
بدون هیچ غم وغصه ای
روزتون به مهرخدا


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
⭐️آرامش آسمان
🌙شب سهم قلبتان باشد
⭐️و نور ستاره ها روشنی
🌙بخش تمام لحظہ هایتان
⭐️خُدایا ستاره‌هاۍ
🌙آسمانت را سقف
⭐️خانہ دوستانم ڪن تا
🌙زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

⭐️شبتون زیبـا و مهتابی🌙


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
کاش کودک بودیم
تا بزرگترین خطای ما
خط خطی کردن روی دیوارها بود
نه دل انسان ها....!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش

یه چیزایی فقط تو زمان خودش قشنگه
لطفا از زمانش که گذشت
حتی عذرخواهی هم نکنید..

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
چرانگران ومضطربی...؟

نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروز
خدای فردا هم هست

ما اولین بار است که بندگی میکنیم
ولی او قرن هاست که خدایی میکند.

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
حماقت یعنی :
صداقت داشتن با کسی که
سیاست دارد :)

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
به هیچکس تو زندگیت
فرصتِ دوباره نده
اگه میخواست
همون بارِ اول گند نمیزد :)

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
انسانیت دین خاصی ندارد

همینکه در میان مردم زندگی کنیم
ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیم
دروغ نگوییم
کلک نزنیم
و دلی را نشکنیم
سوء استفاده نکنیم
حقی را ناحق نکنیم
یعنی انسانیم …

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
تنهایی

سکانس آخر تمام عاشقانه هاست...

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
یادم باشد که تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغض های شبانه ام را برای کسی بازگو نکنم
تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم یاد من باشد که فقط برای سایه ام بنویسم...

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
بزرگی راگفتند
راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت
دل برآنچه نمی ماند نمی بندم

فردا یک راز است نگرانش نیستم

دیروز یک خاطره بود
حسرتش رانمیخورم

وامروز یک هدیه است قدرش رامیدانم╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
اهمیت نده!
همیشه که نباید اهمیت داد..
دنيا پر از افراد موفقی است كه
بارها به آنها گفته شد
رويای ناممكنی دارند اما آنها توجه نكردند!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
⭐♥️ ♥️⭐
شـاید پاییز🍁
حڪایتِ عشقِ زنجیروارِ🍁
برگ‌هاست🍁
هرڪدام به خاطرِ دیگری🍁
خودشان را به زمین می‌اندازند🍁
و صداے خش‌خش🍁
خرد شدنشان در زیر پاے ما🍁
آخرین پچ ‌‌پچ‌های🍁
دوستت دارم است🍁

پیشاپیش پاییـز مبارک 🍁🍂╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
💕دوستانِ خوب ،
پیدا کردنشان سخت است ،
ترک کردنشان سخت‌تر ...
و فراموش‌ کردنشان غیرممکن !

#شب_بخیر╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
دریافت سروش پلاس