💙 حرف های ناب 💙

💚حرف هایی برای ناب اندیشیدن
💙ناب بشنوید و ناب بخوانید

داستانک های مثبت اندیشی

💚#نــسیـــم_آخـــرت💚(#خیریه_فضای_مجازی_سردار_سلیمانی)

@nasim_akherat
تبادل و تبلیغ👇
@tablighatt.nasim.pp


فقط خدا:
💗پاییز ثانیه
🍂ثانیه نزدیک میشود

💗یادت نرود
🍂این جا کسی هست
💗که به اندازه
🍂تمام برگ های پاییـز
💗برایت آرزوهـای خوب دارد.

🍂آخرین روزهای
💗تابستونےتون شاد و رویایی
╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش

In life what you really want will never come easy

تو زندگی چیزی که می‌خوای هرگز آسون به دست نمیاد🌸💭


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش

در زنـدگى
بايد عشقى بزرگ داشت
چون بهانه اى مى شود
در بـرابـر نا امـيدى هـاى
بى دليلى كه ملولمان كرده اند...♥️╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
کم کم داریم به فصل دلبر نزدیک میشیم😍


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش


🌙✨یک شب پرازآرامش
♥️یک دل شاد و بی غصه
✨یک زندگی آروم و عاشقانه
♥️و یک دعای خیر از ته دل
✨نصیب لحظه هاتون
♥️تواین شب زیبا
✨خونه دلتون گرم

♥️#شبتون_بخیر 🌙✨╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
تنها پس اندازم

نام زیبای

خداست
╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
🍂پاییـز در حال آمدن است
🍁اما نه فصل خزان زرد
🍂اما نه فصل اندوه و درد
🍁فصل زیبای سادگی
🍂فصل رنگهای زیبای طبیعت
🍁فصل موسم شدید دلدادگی!╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
تقدیم به شما عزیزان

که صدا و تصویری ازتون ندارم
ولی مـوجِ انـرژی مثبـت شما زیاد
و مهرتون قدِ یه دنیاست

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد، ←کسي قاب نمي گيرد...

براي ماندگاری در ذهن ها بايد ↓
حرفی براي گفتن داشت!!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
یه کاری نکنید
که وقتی آدم بهتون فکر میکنه
دلش بگیره :)╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
من با چهرات،
پولت، موقعیت اجتماعیت
با عنوان شغلیت
تحت تاثیر قرار نمیگیرم
آنچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهد
رفتارت با انسان هاست .

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
در زندگی مراقب باشیم
کهنه های ریشه دار
رو فدای تازه به دوران
رسیده ها نکنیم...╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
#صبحی‌زیبا🌞🧡

دفتر صبح گشوده شد
تا هرورقش خاطره ای شود
درذهن من و تو،خداوندا
از تـو می خواهم دفتر امروز را
بازیباترین رنگها برایمان نقش بزنی
نقشی از جنس خودت
نقش خوبی‌ها وخوشی‌ها
بدون هیچ غم وغصه ای
روزتون به مهرخدا


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
⭐️آرامش آسمان
🌙شب سهم قلبتان باشد
⭐️و نور ستاره ها روشنی
🌙بخش تمام لحظہ هایتان
⭐️خُدایا ستاره‌هاۍ
🌙آسمانت را سقف
⭐️خانہ دوستانم ڪن تا
🌙زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

⭐️شبتون زیبـا و مهتابی🌙


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
کاش کودک بودیم
تا بزرگترین خطای ما
خط خطی کردن روی دیوارها بود
نه دل انسان ها....!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش

یه چیزایی فقط تو زمان خودش قشنگه
لطفا از زمانش که گذشت
حتی عذرخواهی هم نکنید..

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
چرانگران ومضطربی...؟

نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروز
خدای فردا هم هست

ما اولین بار است که بندگی میکنیم
ولی او قرن هاست که خدایی میکند.

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
حماقت یعنی :
صداقت داشتن با کسی که
سیاست دارد :)

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
به هیچکس تو زندگیت
فرصتِ دوباره نده
اگه میخواست
همون بارِ اول گند نمیزد :)

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
انسانیت دین خاصی ندارد

همینکه در میان مردم زندگی کنیم
ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنیم
دروغ نگوییم
کلک نزنیم
و دلی را نشکنیم
سوء استفاده نکنیم
حقی را ناحق نکنیم
یعنی انسانیم …

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
3 هفته پیش
دریافت سروش پلاس