💙 حرف های ناب 💙

💚حرف هایی برای ناب اندیشیدن
💙ناب بشنوید و ناب بخوانید

داستانک های مثبت اندیشی

💚#نــسیـــم_آخـــرت💚(#خیریه_فضای_مجازی_سردار_سلیمانی)

@nasim_akherat
تبادل و تبلیغ👇
@tablighatt.nasim.pp


ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ
ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ
ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ
ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ها را
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮﺩ ...╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
فقط خدا:
💗پاییز ثانیه
🍂ثانیه نزدیک میشود

💗یادت نرود
🍂این جا کسی هست
💗که به اندازه
🍂تمام برگ های پاییـز
💗برایت آرزوهـای خوب دارد.

🍂آخرین روزهای
💗تابستونےتون شاد و رویایی
╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش

In life what you really want will never come easy

تو زندگی چیزی که می‌خوای هرگز آسون به دست نمیاد🌸💭


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش

در زنـدگى
بايد عشقى بزرگ داشت
چون بهانه اى مى شود
در بـرابـر نا امـيدى هـاى
بى دليلى كه ملولمان كرده اند...♥️╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
کم کم داریم به فصل دلبر نزدیک میشیم😍


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش


🌙✨یک شب پرازآرامش
♥️یک دل شاد و بی غصه
✨یک زندگی آروم و عاشقانه
♥️و یک دعای خیر از ته دل
✨نصیب لحظه هاتون
♥️تواین شب زیبا
✨خونه دلتون گرم

♥️#شبتون_بخیر 🌙✨╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
تنها پس اندازم

نام زیبای

خداست
╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
🍂پاییـز در حال آمدن است
🍁اما نه فصل خزان زرد
🍂اما نه فصل اندوه و درد
🍁فصل زیبای سادگی
🍂فصل رنگهای زیبای طبیعت
🍁فصل موسم شدید دلدادگی!╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
تقدیم به شما عزیزان

که صدا و تصویری ازتون ندارم
ولی مـوجِ انـرژی مثبـت شما زیاد
و مهرتون قدِ یه دنیاست

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد، ←کسي قاب نمي گيرد...

براي ماندگاری در ذهن ها بايد ↓
حرفی براي گفتن داشت!!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
یه کاری نکنید
که وقتی آدم بهتون فکر میکنه
دلش بگیره :)╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
من با چهرات،
پولت، موقعیت اجتماعیت
با عنوان شغلیت
تحت تاثیر قرار نمیگیرم
آنچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهد
رفتارت با انسان هاست .

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
در زندگی مراقب باشیم
کهنه های ریشه دار
رو فدای تازه به دوران
رسیده ها نکنیم...╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
#صبحی‌زیبا🌞🧡

دفتر صبح گشوده شد
تا هرورقش خاطره ای شود
درذهن من و تو،خداوندا
از تـو می خواهم دفتر امروز را
بازیباترین رنگها برایمان نقش بزنی
نقشی از جنس خودت
نقش خوبی‌ها وخوشی‌ها
بدون هیچ غم وغصه ای
روزتون به مهرخدا


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
⭐️آرامش آسمان
🌙شب سهم قلبتان باشد
⭐️و نور ستاره ها روشنی
🌙بخش تمام لحظہ هایتان
⭐️خُدایا ستاره‌هاۍ
🌙آسمانت را سقف
⭐️خانہ دوستانم ڪن تا
🌙زندگیشان مانند ستاره بدرخشد

⭐️شبتون زیبـا و مهتابی🌙


╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
کاش کودک بودیم
تا بزرگترین خطای ما
خط خطی کردن روی دیوارها بود
نه دل انسان ها....!

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش

یه چیزایی فقط تو زمان خودش قشنگه
لطفا از زمانش که گذشت
حتی عذرخواهی هم نکنید..

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
چرانگران ومضطربی...؟

نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروز
خدای فردا هم هست

ما اولین بار است که بندگی میکنیم
ولی او قرن هاست که خدایی میکند.

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
حماقت یعنی :
صداقت داشتن با کسی که
سیاست دارد :)

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
به هیچکس تو زندگیت
فرصتِ دوباره نده
اگه میخواست
همون بارِ اول گند نمیزد :)

╭┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╮
sapp.ir/harfhaenab
╰┅─═ঊঈ💥ঊঈ═─┅╯
2 ماه پیش
دریافت سروش پلاس