کانون بازنشستگان کرمانشاه


mmmm
2 ماه پیش
دیدار کارشناسان کانون با بازنشستگان استان کرمانشاه

کارشناسان کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در روزسه شنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور در منزل تعداد 3 نفر از بازنشستگان با آنان دیدار و گفتگو کردند.

کارشناسان کانون بازنشستگان استان کرمانشاه با حضور در منزل تعداد 3نفر از بازنشستگان با آنها دیدار و گفت و گو کردند.
در پایان این دیدار صمیمانه، به رسم یاد بود هدایایی به آنها اعطا کردند.
2 ماه پیش
عیادت از سروان بازنشسته شهرام دولتی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق رئیس دفتر نمایندگی بیمارستان در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان با سروان بازنشسته شهرام دولتی عیادت کرد


در ادامه برنامه هاي دیدار از بازنشستگان بستري در بیمارستان و آگاهی از مراحل درمان و نیازهاي آنها، رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه به اتفاق رئیس دفتر نمایندگی بیمارستان روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه از سروان بازنشسته شهرام دولتی عیادت کرد.
در این دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان، در جریان بیماری و وضعیت جسمانی این بازنشسته قرار گرفت و از چگونگی مراحل درمان و نیازهاي وي باخبرشد.
2 ماه پیش
دیدار فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بازنشستگان

سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتطامی استان کرمانشاه به اتفاق مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح،رئیس کانون بازنشستگان ومعاون نیروی انسانی نیروی انتظامی استان روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه با حضور در منزل تعداد چند نفراز بازنشستگان با آنها دیدار وگفتگو کرد.
سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان در این دیدار در سخنانی با بیان این که بازنشستگان چشم و چراغ نیروي انتظامی هستند گفت: بازنشستگان در سال هاي خدمت، زحمات فراوانی را براي رشد و اعتلاي نیروي انتظامی کشیده اند و ما امروز باید قدر دان تلاش های بی دریغ آن ها باشیم.
وي افزود: تکریم بازنشستگان در جامعه باید به شکل یک فرهنگ درآید و همه خود را موظف به پاسداشت زحمات و خدمات بازنشستگان بدانند.
فرمانده انتظامی استان در ادامه گفت: نیروي انتظامی و کانون بازنشستگان ناجا همواره تلاش کرده اند آنچه در توان دارند و ظرفیت هاي قانونی اجازه می دهد براي بهبود وضعیت بازنشستگان انجام دهند و در آینده نیز این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.
در پایان این دیدار صمیمانه فرمانده انتظامی استان پس از شنیدن دغدغه ها و مشکلات آنان، دستورات لازم را جهت بررسی و پیگیري صادر و به رسم یادبود هدایایی به آنان اعطا نمودند
3 ماه پیش
دیدار رئیس کانون با بازنشستگان استان کرمانشاه

رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در روزسه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور در منزل تعداد ۵ نفر از بازنشستگان با آنان دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ پاسدار بازنشسته مسعود محمدی رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه با حضور در منزل تعداد 5نفر از بازنشستگان با آنها دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه، رئیس کانون بازنشستگان استان پس از شنیدن دغدغه ها و مشکلات آنان دستورات لازم را جهت بررسی و پیگیری صادر و به رسم یاد بود هدایایی به آنها اعطا کرد
3 ماه پیش
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان طی نامه ای به معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:
پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
سردار جعفری نسب طی نامه ای به سردار سرتیپ پاسدار زاده کمند معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند، شد.

متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمان اسلامی ایران
معاون محترم ومعزز نیروی انسانی ستاد کل
سردار سرتیپ پاسدار زاده کمند
سلام علیکم
بااحترام به استحضار می رساند؛ درطرح جدیددولت محترم دراصلاح اقتصادی با هدف توجه بیشتربه اقشارکم درآمد وآسیب پذیر واجرای طرح جدیدهدفمندی یارانه ها،متاسفانه تعدادبسیاری ازبازنشستگان ناجابه دلیل محاسبات درآمدی که عمده آن ظاهرا میانگین برداشت ماهیانه شش ماه اول سال ۱۴۰۰بوده( مبلغی حدود سه برابرحقوق دریافتی بازنشستگان )که این امرهم ناشی ازدریافت تسهیلات ازشبکه بانکی وقوانین حاکم بربانک ها درچهارچوب ضوابط پرداخت واخذ اقساط بوده است.لذا به نظر می رسد دست اندرکاران محترم طرح به جای برآورد وملاک درآمدبازنشستگان تراکنش های برداشت ازحساب را ملاک وشاخص قرارداده وازاین رو بسیاری از بازنشستگان در دهک دهم قرارگرفته واز یارانه مصوب محروم شده اند.نظربه این که این امرمنجربه نارضایتی شدیدوبازتاب گسترده اعتراضات درگروه های مجازی وتماس مکررباکانون درمیان همکاران شده است وازطرفی مجموعه هدفمندی یارانه ها درپاسخ به صورت پیام صوتی مشکلات کارکنان نیروهای مسلح را به ستادکل ارجاع می دهد.لذا ازآن فرمانده گرانقدر خواهشمند است به منظور احقاق حقوق بازنشستگان وپیشکسوتان وجلوگیری ازتبعات ناشی ازمشکلات ایجاد شده دراین زمینه دستورات مقتضی را به منظور پی گیری صادر فرمایید.
باسپاس
رییس کانون بازنشستگان ناجا
سرتیپ دوم بازنشسته مسعودجعفری نسب
3 ماه پیش
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان طی نامه ای به معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:
پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند
3 ماه پیش
متن نامه سردار جعفری نسب به سردار سرتیپ پاسدار تمیزی فرمانده قرارگاه تابان ستاد کل:
بسم الله الرحمان اسلامی ایران
فرمانده محترم قرارگاه تابان ستاد کل
سردار سرتیپ پاسدار تمیزی
سلام علیکم
بااحترام به استحضار می رساند؛ درطرح جدیددولت محترم دراصلاح اقتصادی با هدف توجه بیشتربه اقشارکم درآمد وآسیب پذیر واجرای طرح جدیدهدفمندی یارانه ها،متاسفانه تعدادبسیاری ازبازنشستگان ناجابه دلیل محاسبات درآمدی که عمده آن ظاهرا میانگین برداشت ماهیانه شش ماه اول سال ۱۴۰۰بوده( مبلغی حدود سه برابرحقوق دریافتی بازنشستگان )که این امرهم ناشی ازدریافت تسهیلات ازشبکه بانکی وقوانین حاکم بربانک ها درچهارچوب ضوابط پرداخت واخذ اقساط بوده است.لذا به نظر می رسد دست اندرکاران محترم طرح به جای برآورد وملاک درآمدبازنشستگان تراکنش های برداشت ازحساب را ملاک وشاخص قرارداده وازاین رو بسیاری از بازنشستگان در دهک دهم قرارگرفته واز یارانه مصوب محروم شده اند.نظربه این که این امرمنجربه نارضایتی شدیدوبازتاب گسترده اعتراضات درگروه های مجازی وتماس مکررباکانون درمیان همکاران شده است وازطرفی مجموعه هدفمندی یارانه ها درپاسخ به صورت پیام صوتی مشکلات کارکنان نیروهای مسلح را به ستادکل ارجاع می دهد.لذا ازآن فرمانده گرانقدر خواهشمند است به منظور احقاق حقوق بازنشستگان وپیشکسوتان وجلوگیری ازتبعات ناشی ازمشکلات ایجاد شده دراین زمینه دستورات مقتضی را به منظور پی گیری صادر فرمایید.
باسپاس
رییس کانون بازنشستگان ناجا
سرتیپ دوم بازنشسته مسعودجعفری نسب
3 ماه پیش
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان طی نامه ای به فرمانده قرارگاه تابان ستاد کل:
پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند
_________________________________

سردار جعفری نسب طی نامه ای به سردار سرتیپ پاسدار تمیزی فرمانده قرارگاه تابان ستاد کل پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند، شد.
سردار جعفری نسب طی نامه ای به سردار سرتیپ پاسدار تمیزی فرمانده قرارگاه تابان ستاد کل پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند، شد.
3 ماه پیش
سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان طی نامه ای به سردار اشتری:
پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند
______________________________________________

سردار جعفری نسب طی نامه ای به سرداراشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیری وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند، شد.
سردار جعفری نسب طی نامه ای به سرداراشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیگیر وضعیت مشکلات بازنشستگان ناجا که مشمول دریافت یارانه نشده اند، شد.متن نامه سردار جعفری نسب به سرداراشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمان الرحیم
سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بااحترام به استحضار می رساند؛ درطرح جدیددولت محترم دراصلاح اقتصادی با هدف توجه بیشتربه اقشارکم درآمد وآسیب پذیر واجرای طرح جدیدهدفمندی یارانه ها،متاسفانه تعدادبسیاری ازبازنشستگان ناجابه دلیل محاسبات درآمدی که عمده آن ظاهرا میانگین برداشت ماهیانه شش ماه اول سال ۱۴۰۰بوده( مبلغی حدود سه برابرحقوق دریافتی بازنشستگان )که این امرهم ناشی ازدریافت تسهیلات ازشبکه بانکی وقوانین حاکم بربانک ها درچهارچوب ضوابط پرداخت واخذ اقساط بوده است.لذا به نظر می رسد دست اندرکاران محترم طرح به جای برآورد وملاک درآمدبازنشستگان تراکنش های برداشت ازحساب را ملاک وشاخص قرارداده وازاین رو بسیاری از بازنشستگان در دهک دهم قرارگرفته واز یارانه مصوب محروم شده اند.نظربه این که این امرمنجربه نارضایتی شدیدوبازتاب گسترده اعتراضات درگروه های مجازی وتماس مکررباکانون درمیان همکاران شده است وازطرفی مجموعه هدفمندی یارانه ها درپاسخ به صورت پیام صوتی مشکلات کارکنان نیروهای مسلح را به ستادکل ارجاع می دهد.لذا ازآن فرمانده گرانقدر خواهشمند است به منظور احقاق حقوق بازنشستگان وپیشکسوتان وجلوگیری ازتبعات ناشی ازمشکلات ایجاد شده دراین زمینه دستورات مقتضی را به منظور پی گیری صادر فرمایید.
باسپاس
رییس کانون بازنشستگان ناجا
سرتیپ دوم بازنشسته مسعودجعفری نسب
3 ماه پیش
برگزاری مراسم ضیافت خانوادگی استان کرمانشاه با حضور ۵۰ نفر بازنشسته و خانواده آن‌ها

ضیافت خانوادگی استان کرمانشاه با حضور ۵۰ بازنشسته به همراه خانواده (جمعا ۱۷۰ نفر) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه در تالار گلا یول استان برگزار شد.

در این ضیافت که با حضور فرمانده مرز بانی استان، مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح، نماینده استان در مجمع برگزارگردید، رئیس کانون بازنشستگان استان در سخنانی ضمن خیرمقدم به حاضران، در گزارشی عملکرد کانون و برنامه هاي آتی را تشریح کرد.
سرهنگ پاسدار مسعود محمدی گفت: بازنشستگان سرمایه و گنجینه هاي ارزشمند و گرانقدر یک سازمان هستند.
رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه افزود: این جلسه تنها بهانه اي براي تکریم بزرگانی است که زیباترین و جذابترین لحظات زندگیشان را در خدمت با ایثار گذراندند.
وي با اشاره به اهم خدمات برنامه ریزي شده براي حمایت از بازنشستگان، گفت: بررسی و یافتن راهحلهاي مناسب براي مشکلات بازنشستگان از دغدغه های ماست و در این راستا، تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

در ادامه دکتر آزادی مراسم مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان گفت: بازنشستگان گنجینه تجربه و خدمت به مردم هستند و شایسته است تکریم و بهره گیري از تجربیات، اطلاعات و داشته هاي ارزشمند این قشر به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وي افزود: برنامه هاي ما حول محور تکریم بازنشستگان، حفظ حرمت و ارائه خدمات رفاهی و اداري مطلوب به آنها می باشد.
خاطرنشان می شود در انتهاي این مراسم به رسم یادبود به حاضران هدایایی اعطا گردید
3 ماه پیش
عیادت از سرهنگ بازنشسته ید اله فلاحی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه

رئیس کانون بازنشستگان استان و رئیس دفتر نمایندگی بیمارستان در روز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان با سرهنگ بازنشسته یداله فلاحی عیادت کرد

در ادامه برنامه هاي دیدار از بازنشستگان بستري در بیمارستان و آگاهی از مراحل درمان و نیازهاي آنها، رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه ورئیس دفتر نمایندگی بیمارستان روز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه از سرهنگ بازنشسته یداله فلاحی عیادت کرد.
در این دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان، در جریان بیماری و وضعیت جسمانی این بازنشسته قرار گرفت و از چگونگی مراحل درمان و نیازهاي وي باخبرشد
3 ماه پیش
عیادت از بازنشستگان سرهنگ سید سلطانمراد سلطانی و ستوانسوم قربانعلی کرجی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق نماینده مجمع در استان و رئیس دفتر نمایندگی بیمارستان در روز دو شنبه 12 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان با ستوانسوم بازنشسته کرجی عیادت کرد

در ادامه برنامه هاي دیدار از بازنشستگان بستري در بیمارستان و آگاهی از مراحل درمان و نیازهاي آنها، رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه به اتفاق نماینده مجمع در استان ورئیس دفتر نمایندگی بیمارستان روز دو شنبه 12 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه از بازنشستگان سرهنگ سلطانمراد سلطانی و ستوانسوم قربانعلی کرجی عیادت کرد.
در این دیدار رئیس کانون بازنشستگان استان، در جریان بیماری و وضعیت جسمانی این بازنشستگان قرار گرفت و از چگونگی مراحل درمان و نیازهاي وي باخبرشد
3 ماه پیش
دیدار با سروان بازنشسته میر آقا امجدیان

رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در روز شنبه 10 اردیبهشت ماه با حضور در منزل سروان بازنشسته میر آقا امجدیان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ پاسدار بازنشسته مسعود محمدی رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه با حضور در منزل سروان بازنشسته میر آقا امجدیان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه، رئیس کانون بازنشستگان استان پس از شنیدن دغدغه ها و مشکلات بازنشسته میر آقا امجدیان دستورات لازم را جهت بررسی و پیگیری صادر و به رسم یاد بود هدایایی به ایشان اعطا کرد
3 ماه پیش
دیدار با بازنشستگان سروان یداله باتمانی وستواندوم محمد تقی مالمیر

رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه با حضور در منزل بازنشستگان سروان یداله باتمانی وستواندوم محمد تقی مالمیر با آنها دیدار و گفت و گو کرد.
سرهنگ پاسدار مسعود محمدی رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت با حضور در منزل بازنشستگان سروان یداله باتمانی وستواندوم محمد تقی مالمیر با آن‌ها دیدار و گفتگو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه، رئیس کانون بازنشستگان استان پس از شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات آنان دستورات لازم را جهت بررسی و پیگیری صادر و به رسم یاد بود هدایایی به آن‌ها اعطا کرد.
3 ماه پیش
دیدار رئیس کانون استان کرمانشاه با نماینده مردم شهرستان پاوه در مجلس شورای اسلامی

رئیس کانون استان کرمانشاه روز جمعه 9 اردیبهشت ماه با نماینده شهرستان پاوه در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.
رئیس کانون استان کرمانشاه روز جمعه 9 اردیبهشت ماه با نماینده شهرستان پاوه دکتر لهونی در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.
در این جلسه در خصوص دغدغه ها،مشکلات ومطالبات قانونی همکاران بازنشسته در زمینه های مختلف از جمله طرح تثبیت همسان سازی حقوق، استفاده کارکنان شاغل وبازنشسته از مزایای مرزی وجنگی همانند ادارات وسازمانهای دولتی و تثبیت منطقه جنگی شهرستان کرمانشاه وشهرستانهای استان تا پایان جنگ تحمیلی واستفاده همکاران از مزایای مر بوطه به ویژه کارت ایثار گری ،بیکاری فرزندان اعضای وابسته با مدارک عالی دانشکاهی و موارد دیگر بحث وتبادل نظر گردید.
در پایان این جلسه نامه مطالبات حقوق بازنشستگان که با امضای سردار جعفری نسب رئیس کانون،رئیس کانون استان کرمانشاه ونماینده استان در مجمع کانون تهیه شده بود به ایشان تقدیم شد.
3 ماه پیش
دیدار نمایندگان استان در مجمع کانون با نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجمع بازنشستگان استان کرمانشاه روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه با محمد رشیدی نماینده شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

در این جلسه نمایندگان استان در مجمع کانون دغدغه ها،مشکلات ومطالبات قانونی همکاران بازنشسته در زمینه های مختلف از جمله طرح تثبیت همسان سازی حقوق، استفاده کارکنان شاغل وبازنشسته از مزایای مرزی وجنگی همانند ادارات وسازمانهای دولتی و تثبیت منطقه جنکی شهرستان کرمانشاه وشهرستانهای استان تا پایان جنگ تحمیلی واستفاده همکاران از مزایای مربوطه به ویژه کارت ایثار گری، بیکاری فرزندان اعضای وابسته با مدارک عالی دانشکاهی و ... را مطرح کردند.
در پایان این جلسه نامه مطالبات حقوق بازنشستگان که با امضای سردار جعفری نسب رئیس کانون،رئیس کانون استان کرمانشاه ونماینده استان در مجمع کانون تهیه شده بود به ایشان تقدیم شد.
3 ماه پیش
دیدار با مستمری بگیر خانم مژده معارفی

نماینده استان در مجمع کانون به اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور در منزل مستمری بگیر خانم مژده معارفی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
نماینده استان در مجمع به اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور درمنزل مستمری بگیر خانم مژده معارفی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه، به رسم یاد بود هدایایی به ایشان اعطا کرد.
3 ماه پیش
دیدار با بازنشسته سرهنگ پاسدار علی اکبر کوثری

نماینده استان در مجمع کانون به اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در روز سه شنبه 6 فروردین ماه با حضور در منزل بازنشسته سرهنگ علی اکبر کوثری با ایشان دیدار و گفتگو کرد

نماینده استان در مجمع به اتفاق رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور درمنزل بازنشسته سرهنگ علی اکبر کوثری با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان این دیدار صمیمانه، به رسم یاد بود هدایایی به ایشان اعطا کرد
3 ماه پیش
دیدار رئیس کانون استان کرمانشاه با نماینده مردم شهرستان سنقر در مجلس شورای اسلامی

رئیس کانون استان کرمانشاه به اتفاق نمایندگان مجمع بازنشستگان استان کرمانشاه با نماینده شهرستان سنقر در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.
رئیس کانون استان کرمانشاه به اتفاق نمایندگان مجمع بازنشستگان استان کرمانشاه با حجت الاسلام حسینی کیانماینده شهرستان سنقر در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند.

در این جلسه در خصوص دغدغه ها،مشکلات ومطالبات قانونی همکاران بازنشسته در زمینه های مختلف از جمله طرح تثبیت همسان سازی حقوق، استفاده کارکنان شاغل وبازنشسته از مزایای مرزی وجنگی همانند ادارات وسازمانهای دولتی و تثبیت منطقه جنگی شهرستان کرمانشاه وشهرستانهای استان تا پایان جنگ تحمیلی واستفاده همکاران از مزایای مر بوطه به ویژه کارت ایثار گری ،بیکاری فرزندان اعضای وابسته با مدارک عالی دانشکاهی و موارد دیگر بحث وتبادل نظر گردید.
در پایان این جلسه نامه مطالبات حقوق بازنشستگان که با امضای سردار جعفری نسب رئیس کانون،رئیس کانون استان کرمانشاه ونماینده استان در مجمع کانون تهیه شده بود به ایشان تقدیم شد.
3 ماه پیش
دریافت سروش پلاس