خـــــوب است بدانـــــیم

اگاه باشیم نسبت به امور خود اعتقادی،اجتماعی،فردی،سیاسی,

با مدیریت طلبه سطح ۳ حوزوی و کارشناس تربیت مربی خانواده

ایتا: https://eitaa.com/khobastbedaniem


دریافت سروش پلاس