لذت فوتبالی

بروزترین اخبار فوتبالی
مرجع کانالهای فوتبالی
حواشی فوتبال
نتایج فوتبال
نقل و انتقالات فوتبال
همه چیز فوتبالی
در لذت فوتبالی
@lezatfutballi
تاریخ تاسیس کانال:
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
شرایط تبلیغات در کانال زیر:
@tablighathamrah


دریافت سروش پلاس