مجمع البیان

قال رسول الله ص :بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران نیز بیاموزد روزانه با صفحاتی از تفسیر ارزشمند مجمع البیان در خدمت شما هستیم .ارتباط با ادمین @maninjambia 💖


قسمت دوم آیـــــــــــات•

👳‍♂محمد شیبانی گفته است«اشهد»بتنهایی بی آنکه باللّٰه دنبالش بیاید مانند اشهد است که متصل به«باللّٰه»باشد و آنهم قسم است، و برای ادعای خود استدلال کرده است به این آیه: «قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ... وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ اِتَّخَذُوا أَیْمٰانَهُمْ جُنَّةً» که در این آیه «قٰالُوا نَشْهَدُ» را سوگند دانسته است با اینکه همراه«با اللّٰه»نبوده است.
✍اما«شهدت»که منظور از آن«علمت»است، و منظور از آن«حضرت» نیست نوعی مخصوص از علم است، زیرا هر شهادت و گواه بودنی علم است ولی اینطور نیست که هر علمی هم شهادت باشد، دلیل بر اینکه شهادت نوعی مخصوص از علم است اینکه اگر کسی در مقام شهادت در پیشگاه قاضی بگوید: «اعلم ان لزید علی عمرو عشرة»یعنی: «من میدانم که زید ده تومان از عمر و طلب دارد»قاضی با این شهادت حکم صادر نمیکند مگر آن گاه که
گواه بگوید: «اشهد ان... »
📌بنا بر این شهادت مثل یقین است در اینکه نوع مخصوصی است از علم، و هر علمی یقین نیست، گرچه هر یقینی علم است، بنا بر اینکه هنگامی که گواه در پیشگاه قاضی میگوید: «ای حاکم من گواهی میدهم که مطلب چنین است»با این معنی است که من این مطلب را طوری به آن علم دارم که گویا در نظرم حاضر و مجسم است، و کاملا از آن آگاه هستم و هیچ شک و تردیدی در آن نداشته برایم روشن است،
✍و تمامی معلومات به این حد نیست، و لذا است که پاره ای از معلومات احتیاج به توقف و استدلال دارد
📌و اما جملۀ«اشهدوا خلقهم»این شهادت از شهادت بمعنی حضور است مثل اینکه بخاطر آن سرزنش میشوند که چیزی گفتند که حضور نداشتند در حالی که آن چیز از مطالبی است که می‌بایست با مشاهده و حضور به آن علم پیدا میکردند، و هر کس بگوید: «اشهدوا خلقهم»باین معنی است که آیا بهنگام آفرینش خود حضور داشتند؟ و چون فعل متعدی بدو مفعول است هنگامی که مجهول شد یک مفعول خود را از دست میدهد، و فعل متعدّی بیک مفعول میگردد، و این قرائت را این آیه تقویت میکند «مٰا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ».
✍و اما این جمله: «إِنِّی أُشْهِدُ اللّٰهَ»وَ«اِشْهَدُوا أَنِّی بَرِیءٌ» که مفعول اول از آن حذف شده است [بهتر آنست که بگوید: مفعول فعل اول که عبارتست از «أُشْهِدُ اللّٰهَ» زیرا جملۀ «أَنِّی بَرِیءٌ» به هیچ تقدیری مفعول اول نیست.]
همانگونه که در این مثال حذف شده: «ضربنی و ضربت»و این مثال منقول است از«شهد بکذا»الا اینکه از ان و ان حرف جر معمولا حذف میشود.
📚تفسیر آیات:
آن گاه خداوند گفتار آنان را انکار نموده میفرماید:
📗(أَمِ)
و این‌ام برای استفهام انکاری و سرزنش آمده است که بمعنی بل است.
📗(اتَّخَذَ مِمّٰا یَخْلُقُ بَنٰاتٍ؟ )
یعنی آیا پروردگارتان برای خویش دخترانی گرفته است؟.
📗(وَ أَصْفٰاکُمْ بِالْبَنِینَ؟ )
و پسران را مخصوص شما ساخته است؟، و این آیه مانند آیۀ دیگری است که میفرماید: «أَ فَأَصْفٰاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ؟ » [ سورۀ اسراء: ۱۷ آیۀ ۴۰ دنباله آیه «... وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلاٰئِکَةِ إِنٰاثاً» یعنی: «آیا خداوند پسران را ویژه شما ساخته و از فرشتگان برای خود دختر گرفته است؟ ».]
سپس دوباره با استدلال علیه آنان پرداخته میفرماید:
📗(وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمٰا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلاً)
یعنی: هر گاه بیکی از آنان بشارت دهند بدختری که آن را شبیه خداوند قرار داده اند، زیرا فرزند هر چیزی شبه او و جنس او است، پس یعنی هر گاه بیک نفر از آنان بشارت دهند که دختری برایش متولد شده است.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
[سوره الزخرف آیات ۱۶ تا ۲۰]
قسمت اول آیـــــــــــات•

⭕️أَمِ اِتَّخَذَ مِمّٰا یَخْلُقُ بَنٰاتٍ وَ أَصْفٰاکُمْ بِالْبَنِینَ (۱۶) وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمٰا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ (۱۷) أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی اَلْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی اَلْخِصٰامِ غَیْرُ مُبِینٍ (۱۸) وَ جَعَلُوا اَلْمَلاٰئِکَةَ اَلَّذِینَ هُمْ عِبٰادُ اَلرَّحْمٰنِ إِنٰاثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُکْتَبُ شَهٰادَتُهُمْ وَ یُسْئَلُونَ (۱۹) وَ قٰالُوا لَوْ شٰاءَ اَلرَّحْمٰنُ مٰا عَبَدْنٰاهُمْ مٰا لَهُمْ بِذٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّٰ یَخْرُصُونَ (۲۰)
⭕️ترجمۀ آیات:
۱۶-آیا خداوند از میان مخلوقات برای خود دخترانی گرفته است، و بشما پسران داده است؟.
۱۷-و هر گاه کسی از آنان را بشارت بدختر دهند که برای خدا مثال میزنند صورتش سیاه گشته اندوهگین و خشمناک میگردد.
۱۸-آیا آنچه را که در زر و زیور رشد میکند، و در مبارزه نمایان نمیگردد، سهم خدا ساختند؟.
۱۹-اینان فرشتگان را که بندگان خدا هستند دختران قرار می‌دهند؟ آیا اینان بهنگام آفرینش فرشتگان حاضر بوده اند؟ گواهی ایشان را خواهند نوشت و بزودی در این مورد بازجویی خواهند شد.
۲۰-و گفتند اگر خدا میخواست ما بتها را پرستش نمیکردیم، ولی اینان در این قسمت دانشی ندارند و جز خیالبافی چیزی نمیدانند.
⭕️قرائت آیات:
✍اهل کوفه بجز ابی بکر«ینشّا»بضم یاء و فتح نون و تشدید شین خوانده اند ولی بقیۀ قراء«ینشأ»بفتح یاء و سکون نون و تخفیف شین خوانده اند.
✍اهل کوفه و ابو عمرو«عباد الرحمن»خوانده اند، ولی بقیه«عند الرحمن» خوانده اند.
✍اهل مدینه«أ أشهدو»خوانده اند بر وزن«افعلوا»بضم همزه و سکون شین در حالی که قبل از این همزه یک همزه استفهام مفتوح وجود دارد، و همزۀ دوم بدون آوردن الفی بین آن دو مخفف میخوانند، ولی بعضی بین آن دو الفی داخل میکنند، اما بقیه قراء«اشهدوا»بفتح الف و شین خوانده اند.
⭕️دلیل قرائت:
👳‍♂ابو علی گوید گفته میشود: «نشأت الصحابة و نشأ الغلام»و پس از آنکه این فعل را با همزه نقل دادیم متعدی بمفعول میگردد، مانند «یُنْشِئُ السَّحٰابَ الثِّقٰالَ» و مثل «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ».
✍و کسی که ینشّأ خوانده است مثل فرّح و افرح و عزّم و اعزم، و محل من در«من ینشأ»منصوب است بر تقدیر«اتخذوا له من ینشأ فی الحلیه» که بعنوان سرزنش نسبت به آنان گفته شده است که چنین تهمت زده اند» همانگونه که در جای دیگر فرموده است: «أَمْ لَهُ الْبَنٰاتُ وَ لَکُمُ الْبَنُونَ؟ ».
✍دلیل کسی که«عباد الرحمن»خوانده است آیه «بَلْ عِبٰادٌ مُکْرَمُونَ» است و دلیل کسی که«عند الرحمن»خوانده است، آیه «وَ مَنْ عِنْدَهُ لاٰ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِهِ وَ لاٰ یَسْتَحْسِرُونَ» است و نیز این آیه: «إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ لاٰ یَسْتَکْبِرُونَ» علاوه بر اینکه این قرائت دلالت دارد بر عظمت مقام فرشتگان و تقرب آنان به پیشگاه الهی (که از«عند»فهمیده میشود) همانگونه که در جای دیگر فرموده است: «وَ لاَ الْمَلاٰئِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ» البته این قرب نزدیکی با مسافت نیست.
®و شهدت، دو قسم استعمال میگردد:
🔴۱-شهود بمعنی حضور است.
🔴۲-بمعنی علم.
قسم اوّل که بمعنی حضور است متعدی میشود به (مفعول به )و دلیلش این نصف بیت است: «و یوم شهدناه سلیما و عامرا» تقدیرش چنین است شهدنا فیه سلیما و از این قبیل است قول این شاعر که میگوید:
«شهدنا فما تلقی لنا من کتیبة
ید الدهر الا جبرئیل امامها»
که در این شعر مفعول شهد حذف شده است که تقدیر در آن«شهدنا المعرکه بوده که اگر در این قسم متعدی بهمزه شود دو مفعول خواهد گرفت می‌گویی «شهد زید المعرکه، و اشهدته ایاها»و از این قبیل است «مٰا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ»
📌ولی شهدت که بمعنی علمت است بر دو قسم استعمال خواهد شد:
💠۱-آنکه قسم و سوگند باشد.
💠۲-آنکه بمعنی غیر قسم باشد.
استعمال شهد بمعنی سوگند همانگونه است که علم اللّٰه و یعلم اللّٰه را در سوگند استعمال میکنند می‌گویی: «علم اللّٰه لأفعلنّ»که عینا مانند قسم با آن رفتار میشود و سیبویه در این مورد شعری انشا کرده است:
«و لقد علمت لتأتین منیتی
ان المنایا لا تطیش سهامها»
یعنی: «من بخوبی میدانستم که مرگم فرا میرسد، براستی که تیرهای مرگ به خطا نخواهد رفت و نقل نموده است که زفر این عقیده را داشته است که اگر بگوید: «اشهد باللّٰه»این جمله سوگند است، ولی اگر بگوید«اشهد»و باللّٰه نگوید آن را قسم نمیداند.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
2 ماه پیش
⭕️ بی حجابی اثرات خطرناکی روی بدن و مغز زنان و مردان میذاره

واقعا دیدنی!!"
بــــه کانال #مجݥع_البیاݧ_ خوش آمدید
┈┈••••✾•🌿🦋🌿•✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🦋🌿🦋🌿
2 ماه پیش


🔺حسن صدر ، وکیل و حقوقدان و رتبه برتر رشته فلسفه و منطق در کتاب «حقوق زن در اسلام و اروپا» به نقل از ویل دورانت مورخ نامدار آمریکایی درباره ریشه #حجاب ایرانیان می گوید :
در میان ایرانیان ، زنان محترم و محجوب بودند. زنان محترم ايرانی برای حفظ حيثيت طبقه ممتاز که آنان را از زنان عادّی و طبقه چهارم امتياز دهد ، صورت خود را میپوشاندند و گيسوان خود را پنهان نگه میداشتند.

📚منبع : #حقوق_زن در #اسلام و اروپا ؛ حسن صدر؛ صفحه ۷ و ۱۵


✍پ ن: خیلی جالبه! زنان طبقه ممتاز و به اصطلاح امروزی هایکلاس برای حفظ جایگاه ارزشمند زنان حجاب کامل میگرفتن!
چقد جامعه آریایی پرادّعای امروز از اون چیزی که ادّعاشو دارن فاصله دارن!
بــــه کانال #مجݥع_البیاݧ_ خوش آمدید
┈┈••••✾•🌿🦋🌿•✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🦋🌿🦋🌿
2 ماه پیش
2 ماه پیش
قسمت ســــــوم آیـــــــــــات•

👳‍♂عیاشی به اسناد خود از حضرت صادق (ع) نقل میکند که فرمودند:
✍«یاد آوری نعمت الهی بدین طریق است که بگویی
الحمد للّٰه الذی هدانا للاسلام و علمنا القرآن و من علینا بمحمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
[یعنی سپاس خدای را که ما را بسوی اسلام هدایت فرمود، و بما قرآن را تعلیم فرمود، و بوسیلۀ حضرت محمد (ص) بر ما منّت گذاشت. ]
📌و سپس بعد از این بگویی:
«سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا... »
[وسائل الشیعه جلد ۸ صفحۀ ۲۸۴ با مختصر فرقی در صدر روایت. ]
✍سپس خداوند بیاد آوری از کفاری که قبلا ذکر شده پرداخته میفرماید
📗(وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبٰادِهِ جُزْءاً) یعنی حکم کردند که بعضی از بندگان خدا که فرشتگان باشند فرزندان خدا هستند، و اینجا جعل بمعنی حکم است، و اینست معنی قول ابن عباس و مجاهد و حسن که گفته اند: آنان گمان میکردند که فرشتگان دختران خدا هستند.
👳‍♂زجاج میگوید: بعضی از اهل لغت شعری سرورده اند و دلالت دارد بر اینکه که جزء بمعنی اناث آمده است و آن شعر اینست:
«ان اجزأت حرّة یوما فلا عجب
قد تجزئ الحرّة المذکار احیانا [یعنی: اگر زنی حره روزی دختر بزاید تعجب ندارد، زیرا چه بسیار میشود که زن حره زنانی پسرزا را میزایند. زمخشری در تفسیر کشاف گفته است: یکی از بدعتهای تفسیر نویسان آنست که جزء را بمعنی اناث تفسیر میکنند، و ادعای اینکه جزء در زبان عرب اسم برای دختر باشد جز یک دروغ که به عرب بسته شده است چیز دیگری نیست، و یک نوع قرار داد بسیار جدید است، که حتی این جعل آنان را قانع نساخته تا اینکه«اجزأت المرأة»را نیز از آن مشتق کرده اند (شعرانی)]

✍و بعضی هم گفته اند معنی آیه اینست که از ثروت بندگان برای خدا بهره ای پنداشته اند، که از نوع آیه «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ مِمّٰا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعٰامِ نَصِیباً» که در آن مضاف حذف شده است-که مِنْ عِبٰادِهِ یعنی من اموال عباده-.
📗(إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَکَفُورٌ مُبِینٌ)
یعنی: انسان منکر نعمتهای خداوند ظاهر کنندۀ کفران خویشتن است که کفر خود را پنهان نمیسازد.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــــات•

📗(وَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوٰاجَ کُلَّهٰا)
یعنی جفتهایی از حیوانات از نر و ماده،
✍و بعضی گفته اند یعنی: خداوند شکلهای گوناگون را از حیوانات و جمادات آفرید، از حیوان نر و ماده آفرید، و تر و خشک و چیزهای دیگر
[در این آیه و آیات دیگری مانند آیۀ ۴۹ از سورۀ ذاریات «وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَیْنِ» اشاره بزوجیت عناصر و اشیاء عالم شده است گیاهان نر و ماده دارند، الکتریسته منفی و مثبت دارد و... تا چند قرن پیش بشر جز درباره انسان و حیوانات قائل بزوجیت نبود، تا اینکه گیاه شناس معروف سوئدی«لینه-۱۷۰۷-۱۷۷۸»پس از تحقیقات دامنه داری در اواسط قرن هیجدهم میلادی قانون زوجیت را در گیاهان کشف کرد، و گفت: در گیاهان نیز جنس نر و ماده موجود است. این موضوع در اروپا دستگاه مذهبی مسیحیت را بشدّت خشمگین ساخت بطوری که چندین سال کتب لینه در اروپا جزء کتب ضلال بشمار میرفت. امّا بنازم عظمت قرآن مجید را که در آن عصر که از علم و دانش خبری نبود قرنها پیش از کشفیات جدید با صراحت تمام قانون زوجیت را در (تمامی اشیاء از حیوان و گیاه و جماد ثابت دانسته است، تا جایی که میبینیم امروزه پس از گذشت قرنها دانشمندان میگویند هیچکدام از عناصر طبیعی در طبیعت بنحو منفرد یافت نمیشود.]

✍و از حسن نقل شده است که منظور از زوجها در این آیه تابستان و زمستان و شب و روز و ماه و خورشید، و آسمان و زمین، و بهشت و دوزخ است.
📗(وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَ الْأَنْعٰامِ)
یعنی خداوند برای شما کشتی و چهار پایان مقرر فرمود، سعید بن جبیر گفته است منظور از انعام شتر و گاو است، و بعضی هم گفته اند منظور تنها شتر است.
📗(مٰا تَرْکَبُونَ)
یعنی: در دریا و خشکی بر آنها سوار شوید.
📗(لِتَسْتَوُوا عَلیٰ ظُهُورِهِ)
سپس خداوند بیان فرمودند که غرض از آفرینش اینها که یاد شد آنست که بر پشتشان سوار شوید، و ضمیر در ظهوره بر میگردد به ما
📗(ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ) تا نعمت پروردگار خویش را بیاد آورید و بر این نعمت که مسخر بودن مرکب است شکر کنید.
📗(وَ تَقُولُوا سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا)
در حالی که اعتراف به نعمتش دارید، و او را از شباهت داشتن بمخلوق منزه میدانید بگوئید: منزه است خداوندی که این مرکب را مسخر فرمان ما ساخته است که میتوانیم سوارش شویم.
📗(وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ)
در حالی که ما حریف او نبودیم، و نمی توانستیم هماورد او باشیم.
📗(وَ إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ)
یعنی و نیز بگوئید که ما در پایان عمرمان با مرکب تابوت بسوی پروردگارمان بازگشت خواهیم نمود، قتاده گوید: خداوند در این آیه به بندگانش تعلیم فرموده است که بهنگام سوار شدن بر مرکب چه بگویند.
✍از ابن عمر روایت شده است که رسول خدا (ص) هر گاه میخواست بر شترش سوار شود و برای مسافرتی بیرون رود، سه بار تکبیر میگفت و میفرمود:
«سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ، وَ إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ
، اللّهم انا نسألک فی سفرنا هذا البر و التقوی، و العمل بما ترضی، الهم هون علینا سفرنا، و اطو عنّا بعده، الهم انت الصاحب فی السفر و الخلیفة فی الاهل و المال، الهم انی اعوذ بک من و عشاء السفر، و کآبة المنقلب، و سوء المنظر فی الاهل و المال».
✍یعنی: «منزه است آن کس که این مرکب را برای ما رام فرمود، در حالی که ما حریف او نمیشدیم، ما بسوی پروردگار خود بازگشت خواهیم نمود، پروردگارا در این سفر خود از تو درخواست نیکی و تقوی داریم، و اینکه آن گونه که تو راضی هستی عمل کنیم، خداوندا سفر ما را بر ما آسان گردان، و دوری آن را بر ما آسان کن، خداوندا تو در سفر همراه منی، و پس از من جانشینم در میان اهل و عیال و اموالم میباشی، پروردگارا از سختی و ناهمواری راه، و از بازگشتی محزونانه بتو پناه میبرم، و نیز از نگاه بد به اهل و مالم به تو پناه می‌آورم».
📌و هر گاه که از سفر باز میگشت میفرمود:
«آئبون، تائبون لربنا حامدون»، یعنی بازگشتیم در حالی که از درگاه خدا آمرزش خواسته حمد او را بجای می‌آوریم، این روایت را مسلم در صحیح خود وارد کرده است.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
[سوره الزخرف آیات ۱۱ تا ۱۵]
قسمت اول آیـــــــــــات•

⭕️وَ اَلَّذِی نَزَّلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنٰا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً کَذٰلِکَ تُخْرَجُونَ (۱۱) وَ اَلَّذِی خَلَقَ اَلْأَزْوٰاجَ کُلَّهٰا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ اَلْفُلْکِ وَ اَلْأَنْعٰامِ مٰا تَرْکَبُونَ (۱۲) لِتَسْتَوُوا عَلیٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ إِذَا اِسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحٰانَ اَلَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ (۱۳) وَ إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ (۱۴) وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبٰادِهِ جُزْءاً إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَکَفُورٌ مُبِینٌ (۱۵)
⭕️ترجمۀ آیات:
۱۱-همان خدایی که از آسمان باندازۀ معیّنی آب فرو فرستاد، و بوسیلۀ آن سرزمینهای مرده را زنده ساختیم، این چنین هم شما بیرون خواهید آمد.
۱۲-خدایی که تمامی جفتها را آفرید، و برای شما کشتیها و چهار پایانی قرار داد که بر آنها سوار میشوید.
۱۳-تا بر پشت آنها سوار شوید و آن گاه که سوار شدید نعمت پروردگار خویش را بیاد آورید، و بگوئید: منزّه است آن خدایی که این مرکب را مسخّر ما فرمود، در حالی که ما قدرت آن را نداشتیم.
۱۴-و ما بسوی پروردگار خویش باز گشت خواهیم نمود.
۱۵-و پاره ای از بندگان خدا را جز او قرار دادند حقا که انسان آشکارا کفران بسیار میکند.
📒لغات آیات:
📥انشرنا-گفته میشود«انشر اللّٰه الخلق فانشروا»یعنی: خداوند بندگانش را زنده ساخت و زنده شدند، اعشی شاعر گوید:
«لو اسندت میتا الی نحرها
عاش و لم ینقل الی قابر
حتی یقول الناس مما رأوا
یا عجبا للمیت الناشر»
یعنی: «اگر مرده ای را بگلوی او تکیه دهند، زنده میشود و دیگر او را بطرف قبرکن نمی برند که دفنش کنند، و مردم که این را دیده اند میگویند:
چه شگفتی است مرده ای که زنده شده است» [شاهد بر سر اینست که نشر در شعر اعشی بمعنی زندگی آمده است ]
📥مقرنین-اقران بمعنی اطاقه یعنی طاقت آوردن است، گفته میشود اقرنت لهذا البعیر یعنی: طاقت این شتر را داشتم، یعنی حریفش شدم.
📚معنی آیات:
آن گاه خداوند آنچه را که قبلا بیان فرموده بود تأکید نموده فرمود:
📗(وَ الَّذِی نَزَّلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً)
یعنی خدایی که از آسمان باران فرستاده (بِقَدَرٍ) یعنی بمیزان نیاز بشر، نه بیش از آن که موجب فساد گردد و نه کمتر از آن که زیانبخش باشد و سودی نرساند، و این آیه دلالت دارد که باران از طرف خداوند مقتدر و مختار می‌بارد که کم و زیاد آن را به مقتضای حکمت خود اندازه گیری فرموده است.
📗(فَأَنْشَرْنٰا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً)
یعنی: بوسیلۀ این باران سرزمینهای مرده ای را که از بی آبی خشک شده بودند با رویاندن گیاهان و درختان و بستانها و میوه‌ها زنده ساختیم.
📗(کَذٰلِکَ تُخْرَجُونَ)
یعنی: همانگونه که گیاهان از زمین خشک روئیدند شما نیز در روز قیامت از قبرهایتان برانگیخته خواهید شد.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
[سوره الزخرف: آیات ۶ تا ۱۰]

⭕️وَ کَمْ أَرْسَلْنٰا مِنْ نَبِیٍّ فِی اَلْأَوَّلِینَ (۶) وَ مٰا یَأْتِیهِمْ مِنْ نَبِیٍّ إِلاّٰ کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (۷) فَأَهْلَکْنٰا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضیٰ مَثَلُ اَلْأَوَّلِینَ (۸) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِیزُ اَلْعَلِیمُ (۹) اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اَلْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَکُمْ فِیهٰا سُبُلاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ (۱۰)
⭕️ترجمۀ آیات:
۶-چه بسیار پیامبرانی را که بسوی انسانهای پیشین فرستاده ایم.
۷-و هیچ پیامبری بسوی آنان نمیرفت مگر آنکه او را مسخره میکردند.
۸-ما نیز نیرومندتر از ایشان را بهلاکت رسانیدیم، و اوصاف پیشینیان بر باد رفت.
۹-و اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ خواهند گفت آنها را خداوند نیرومند و دانا آفریده است.
۱۰-همان خدایی که زمین را گهوارۀ شما قرار داد، و در روی آن برایتان راههایی گذاشت تا بوسیلۀ آن هدایت شوید.
📚تفسیر آیات:
آن گاه خداوند پیامبرش را دلداری داده میفرماید:
📗(وَ کَمْ أَرْسَلْنٰا مِنْ نَبِیٍّ فِی الْأَوَّلِینَ)
یعنی برای ملّتهای گذشته پیامبرانی بسیار فرستادیم.
📗(وَ مٰا یَأْتِیهِمْ مِنْ نَبِیٍّ إِلاّٰ کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ)
یعنی: ملّتهای گذشته که گفتیم نسبت به پیامبران کافر شدند، و بعلّت جهل بسیار و نادانی که داشتند پیامبران را مسخره میکردند، همانگونه که قوم تو ترا مسخره میکنند، ولی ما در مقابل استهزاء آنان نسبت به پیامبران از آنان رو گردان نشدیم، بلکه حجتهای بیشتر و پیامبران دیگری بسوی آنان فرستادیم.
📗(فَأَهْلَکْنٰا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً)
و ما از این ملّتها با انواع عذاب کسانی را بهلاکت رساندیم که از مشرکین قوم تو بسیار نیرومندتر و قوی تر بودند پس این مشرکین نباید بقدرت و مکنت خود مغرور گردند.
📗(وَ مَضیٰ مَثَلُ الْأَوَّلِینَ)
یعنی: در آنچه بر تو نازل کرده ایم گذشت که حالت کفّار پیشین در تکذیب به حال این کافران شباهت دارد، و چون آنان بخاطر تکذیب پیامبرانشان بهلاکت رسیدند عاقبت حال اینان نیز مانند آنان هلاکت است.
📗(وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ)
یعنی اگر ای محمد از قومت بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟.
📗(لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)
پاسخی نخواهند داشت مگر آنکه بگویند: آسمانها و زمین را خدای نیرومند و توانا و شکست ناپذیر آفریده است، خدایی که از مصالح بندگانش آگاه است، و او خدای توانا است، زیرا نمیتوانند آفرینش آسمانها و زمین را به بتها نسبت دهند، و این نوعی اخبار از نهایت درجۀ نادانی مشرکین است، زیرا که اعتراف میکنند که خداوند خالق آسمانها و زمین است، و در عین حال با وجود این خدا چیزهای دیگری را میپرستند، و منکر قدرت خدا در مورد زنده کردن مردگان میشوند، آن گاه خداوند خویشتن را چنین توصیف میفرماید:
📗(الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً)
و بعضی مهدا را مهادا خوانده اند و بحث آن در سورۀ«طه»گذشت.
📗وَ (جَعَلَ لَکُمْ فِیهٰا سُبُلاً)
و در زمین برای شما راههایی قرار داده است تا بوسیلۀ آن در سفرهای خود بمقصد خود هدایت شوید.
✍و بعضی گفته اند یعنی: خداوند در روی زمین برای شما راههایی قرار داده است تا در دین بسوی حق هدایت گردید، زیرا در اثر دقّت و مطالعه در راههای مختلف انسان میتواند براه حق پی ببرد.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
2 ماه پیش
❇️ تقوا طرحی برای اداره جامعه

#استاد_پناهیان

⭕️بسیــــار دیدنـــے

بــــه کانال #مجݥع_البیاݧ_ خوش آمدید
┈┈••••✾•🌿🦋🌿•✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🦋🌿🦋🌿
2 ماه پیش
2 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــــات•

📚تفسیر آیات:
📗(حم)
معنایش گذشت.
📗(وَ الْکِتٰابِ الْمُبِینِ)
یعنی: سوگند بقرآنی که حلال و حرام را بیان میکند و قوانین اسلام را که مردم بدان نیازمند هستند تشریح می‌نماید.
📗(إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا)
👳‍♂سدی گفته است جعلناه یعنی: انزلناه،
✍ولی مجاهد گفته: یعنی قلناه، و نظیر آن«و یجعلون للّٰه البنات»است که یعنی:
میگویند خدا دختران دارد، عربیا یعنی: قرآن را بزبان عرب نازل کردیم و بطریقه عرب در الفاظ و مفاهیم آن را قرار دادیم، ولی با این وصف هیچکدام از اعراب نمیتوانند مانند آن بیاورند، و چیزی نزدیک به آن بسازند، زیرا در فصاحت و بلاغت در سطحی است عالی، یا به این علّت که دانش آنان باین پایه نمی رسد، یا آنکه خداوند آنان را از آوردن نظیر قرآن باز داشته است، بنا بر اختلافی که در این مورد میان علماء ما وجود دارد.
📗(لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ)
یعنی: تعقّل کنید و درباره قرآن فکر کنید تا بدانید کسی که قرآن بدستش ظاهر شده است درست میگوید.
✍و این آیه دلالت دارد بر حدوث قرآن زیرا کلمه جعل آورده شده و مجعول عینا همان معنای محدث را دارد.
📗(وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ)
یعنی: قرآن در لوح محفوظ است، بعضی گفته اند اینکه لوح محفوظ«امّ الکتاب»نامیده، برای آنکه کتابهای دیگر از روی آن گرفته میشود.
و از زجاج نقل شده است که بدان جهت لوح محفوظ را‌ام الکتاب گفته اند که اصل هر چیزی مادر آن است، و قرآن از نظر خدا در لوح محفوظ ثابت است، همانگونه که فرموده است: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ» [سورۀ بروج: ۸۵ آیۀ ۲۲.]
✍و لوح محفوظ کتابی است که خداوند در آن تمامی حوادث را تا روز قیامت ثبت فرموده است، چون صلاح فرشتگان خود را در این دیده است که در این لوح نظر کنند، و از این لوح آگاه باشند تا از راه لطف اخبار آن را در دست رس مکلّفین بگذارند.
📗(لَدَیْنٰا)
👳‍♂ابن عبّاس گفته است یعنی: آنچه که نزد ما است.
📗(لَعَلِیٌّ)
[تفسیر برهان جلد ۴ صفحۀ ۱۳۵: (از حضرت صادق (ع) روایت شده است شخصی از حضرت پرسید که منظور از «إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ لَدَیْنٰا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» چیست؟ فرمودند: منظور از آن امیر المؤمنین علیه السلام است). سوره حمد، فاتحه در قرآن بنام‌ام الکتاب موسوم است اینک بروایت ذیل توجّه فرمائید: تفسیر برهان جلد ۴ صفحۀ ۱۳۴: از حضرت صادق (ع) روایت شده دربارۀ «اَلصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ» فرمودند: صراط مستقیم امیر المؤمنین صلوات اللّٰه و سلامه علیه و معرفت او است، و دلیل بر اینکه مراد از صراط مستقیم امیر المؤمنین است این آیه میباشد: «وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ لَدَیْنٰا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ».]
یعنی: کتاب خدا از نظر بلاغت عالی است و آنچه بندگان بدان نیازمند هستند در آن آمده است.
✍بعضی هم گفته اند یعنی: قرآن با ویژگیهایی که از نظر اعجاز و ناسخ بودن کتابهای قبلی، و وجوب ادامۀ عمل به آن و فایده‌هایی که در آن هست بر هر کتابی برتری دارد.
✍و بعضی هم گفته اند: علی یعنی عظیم الشأن و رفیع الدرجه است و فرشتگان و مؤمنین او را تعظیم میکنند.
📗(حَکِیمٌ)
یعنی قرآن حکمت عالیه ای را ظاهر میسازد، و بعضی هم گفته اند حکیم دلالت دارد بر هر نوع حق و نیکی، بنا بر این قرآن مانند فردی حکیم و دانشمند است که بجز بحق سخن نگوید، و اینکه خداوند قرآن را با این دو وصف توصیف فرموده است بر سبیل توسع است، زیرا این دو صفت از صفات زنده است.
آن گاه خداوند کسانی را که اعتنایی بقرآن ندارند و حکمتها و بیانات آن را انکار میکنند مورد خطاب قرار داده میفرماید:
📗(أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً)
و در اینجا منظور از ذکره قرآن است، یعنی آیا از شما روگردان شویم و وحی را از شما قطع کنیم و دیگر نه بشما امر کنیم و نه شما را از چیزی نهی کنیم، و نه پیامبری بسوی شما بفرستیم؟.
📗(أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ)
یعنی: بعلّت اینکه شما اسراف کردید، یعنی:
آیا از فرستادن قرآن دست برداریم و شما را بخود واگذاریم، و بشما وظایفتان را نیاموزیم، به این علّت که شما در کفر خود زیاده روی کرده اید؟ این استفهام استفهام انکاری است، و معنایش آنست که ما این کار را نمیکنیم.
📌و اصل ضربت عنه الذکر این بوده است که سواره که بر مرکبی سوار است، هر گاه بخواهد مرکب خود را از رفتن بسوی جهتی باز دارد او را با عصا یا تازیانه اش میزند تا او را بسوی جهت دیگری باز گرداند، بنا بر این بجای صرف و عدول، ضرب گزارده شده.
👳‍♂سدی گفته است ذکر بمعنی عذاب است، یعنی ما ابدا شما را عذاب نخواهیم نمود.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
‌#سورۀ_زخرف
قسمت اول آیـــــــــــات•

✍این سوره تمام آیاتش در مکّه نازل شده است، امّا از مقاتل نقل شده است که یک آیه از این سوره مکّی نیست و در بیت المقدّس نازل شده، و آن آیه اینست «وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنٰا... ».
⭕️تعداد آیات این سوره:
بنظر شامی این سوره هشتاد و هشت آیه دارد، بنظر بقیّه هشتاد و نه آیه.
⭕️اختلاف سوره:
دو آیه حم کوفی و آیۀ ۵۲ «هُوَ مَهِینٌ» حجازی بصری است.
⭕️ثواب قرائت این سوره:
ابن ابی کعب از پیامبر خدا (ص) نقل میکند که فرمودند: هر کس سورۀ زخرف را بخواند جزء کسانی خواهد بود که روز قیامت به آنان گفته می‌شود:
ای بندگان من امروز باکی نداشته اند وهی بخود راه ندهید، و بدون حساب وارد بهشت شوید».
✍و از ابو بصیر نقل شده است که حضرت صادق (ع) فرمودند: «هر کس سورۀ حم، را بسیار بخواند خداوند بدن او را در قبر از آزار حشرات زمین و ساکنان قبور حفظ کند، تا روز قیامت که زیر نظر لطف الهی و بفرمان خدا همین سوره او را وارد بهشت میکند» [نور الثقلین جلد ۴ صفحۀ ۵۹۱ به نقل از ثواب الاعمال.]
⭕️مناسبت با سورۀ قبلی:
چون خداوند سورۀ حمعسق را با یادی از قرآن و وحی ختم فرموده است، اینک این سوره را نیز با همان مطالب آغاز کرده و میفرماید:

[سوره الزخرف : آیات ۱ تا ۵]

⭕️بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ. حم (۱) وَ اَلْکِتٰابِ اَلْمُبِینِ (۲) إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ (۳) وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ اَلْکِتٰابِ لَدَیْنٰا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ (۴) أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ اَلذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ (۵)
⭕️ترجمۀ آیات:
بنام خدای رحمان و رحیم ۱-حم.
۲-سوگند باین کتاب روشن.
۳-ما این کتاب را قرآنی عربی قرار دادیم تا آن را درک کنید.
۴-و این قرآن در کتاب اصلی«مادر کتاب»از نظر ما بسیار والا و فرزانه است ۵-آیا به علّت اینکه شما ملّتی اسراف کننده اید گمان میکنید ما دیگر از شما رویگردان شده قرآن را بر شما نازل نمیسازیم.
⭕️قرائت آیات:
اهل مدینه و کوفه بجز عاصم«ان کنتم مسرفین»بکسر همزه قرائت کرده اند، و بقیّۀ قراء«ان کنتم مسرفین»بفتح همزه خوانده اند.
⭕️دلیل قرائت:
👳‍♂ابو علی گوید: هر کس«ان کنتم»بنصب همزه خوانده است معنی می‌شود: «لأن کنتم»یعنی به این علّت که بودید.
📌اما صفحا نصبش از باب«صنع اللّٰه»است، زیرا جملۀ: «أ فنضرب عنکم الذکر»دلالت دارد بر فعل نصفح عنکم که قبل از صفحا حذف شده است.
✍و از نظر معنی«صفحت عنه»در زبان عرب از او روگرداندم و به او پشت نمودم، که صفحۀ گردن را بر گردانده است، پس معنی آیه چنین خواهد شد آیا بخاطر آنکه شما قومی اسرافگر هستید از شما روی میگردانیم و عذاب و انتقام خود را بشما یاد آوری نمی نمائیم؟.
✍و این آیه شباهت دارد به آیۀ دیگری که میفرماید: «أَ یَحْسَبُ الْإِنْسٰانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدیً».
و امّا بنا بر قرائت«ان کنتم»بکسر همزه«ان»حرف شرط خواهد شد که به دلیل ما قبل از جوابش بی نیاز شده ایم مانند مثال: «انت ظالم ان فعلت کذا»و مثل آن میماند که گفته باشیم: «ان کنتم مسرفین نضرب».
📒لغات آیات:
📥أ فنضرب-گفته میشود: «ضربت عنه و اضربت عنه»یعنی او را ترک کردم، و نسبت به او خودداری کردم.
📥صفحا-گفته میشود«صفح عنی بوجهه»یعنی از من روگرداند، کثیر شاعر گفته و در شعر خود از زنی یاد نموده است.
«صفوحا فما تلقاک الا بخیلة
فمن ملّ منها ذلک الوصل ملّت»
📌یعنی: «این زن از عاشقان خود بسیار روگردان است، و بسیار در وصل بخل میورزد، و هر کس از وصل او اظهار ملال و خستگی کند او نیز فورا اظهار خستگی میکند».
یعنی: این زن بسیار صورت بر میگرداند، و صفوح در میان صفات خداوند بمعنی بسیار عفو کننده نسبت به گناهان است، گویا از مجازات گناهکار با بزرگواری خویش روگردان شده است، گفته میشود: «صفح عن ذنبه»هنگامی که گناه او را عفو کند.
📥مسرفین-اسراف بمعنی تجاوز نمودن از حد است در معصیت.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
#قرآن_۲۳۹
🌱هر روز خود را با بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ آغاز کنید🌱

🔹امام رضا (ع): هیچ خویشتنداری سودمندتر از دوری حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.

⏳امروز چهارشنبه
۶ مهر ماه ۱۴۰۱
۱ ربیع الاول ۱۴۴۴
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲

اول ربیع الاول سالروز #لیلةالمبیت و نزول آیه شراء گرامی باد 🌺
2 ماه پیش
2 ماه پیش
دریافت سروش پلاس