ـدرد‌و‌دل‌ـباامام‌زمان‌ـعج

🌺 🌹 🌷 🌹 🌷 🌺
🌸 درد دل با امام زمان 🌸
sapp.ir/montazerane__zohoor
🌷 اَللّهُـــمَّ عَجـِّــل لِوَلیِّــکَ الفَـــرَج 🌷
کپی با ذکر # صلوات🌹
مدیر کانال:
@yamahdiiadrkni
متحدمونه:
@asheghan_velaiat
@123yamahdi
@amamzamaniam
@fadaiinenehzatashora


دریافت سروش پلاس