عادل استادی

فعال در فضای مجازی(تلگرام، اینستاگرام، وبسایت و سروش و...)
مدیر کانال خبری بندرترکمن
مدیر کانال آموزش و پرورش بندرترکمن
گرافیست ترکمن صحرا


دریافت سروش پلاس