•پـٰاتوق‌بچہ‌مذهبیـٰا•

خوشا به حال آنانکه رفتند تا بمانندونماندندتا بمیرند . !
آنانکه پلاکشان‌را را از گردنشان درآوردند
تا مثل مادرشان گمنام بمانند(:
رفیق
کپی بشـرط‌ دعای شهادت برای خادمیـن‌کانال حلاله🌱
ارتباط با مدیریت:
@majnoon_379


دریافت سروش پلاس