🔉 تلاوت زیبا با صدای استاد «مصطفی اسماعیل»
📖 سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳ تا ۳۰


✅ پاسخ پرسش‌ها:


❓ دامنه صوتی اجرا شده در مقطع چقدر است؟

🖌 بالاترین درجه اجرا شده توسط استاد درجه پنجم از دیوان دوم بیات در عبارت «وَ يَضْرِبُ‌ اللَّهُ‌ الْأَمْثَالَ‌ لِلنَّاسِ‌ لَعَلَّهُمْ‌ يَتَذَکَّرُونَ‌» است که با احتساب دیوان نخست جمعا می‌شود ۱۲ درجه


❓ از بُعد قرائات چه نقدهایی به تلاوت وارد است؟

1️⃣ نخست این که استاد میزان تقلیل ذوات یاء را کمی زیاد در نظر گرفته‌اند که البته -همانگونه که بارها گفته شد- میزان اماله تام یا کبری (حمزه، کسائی، ...) و بین‌بین یا تقلیل (ورش، سوسی، ...) تا حدود زیادی به لهجه و به ویژه به مکتب تجویدی قاریان مصری مربوط است و قابل اغماض. اما هرگز نمی‌توان از عدم توازن در میزان تقلیل دو عبارت چشم پوشید. برای نمونه به تقلیل الف در دو کلمه «قرار» در آیه 26 و «دنیا» در آیه 27 توجه نمایید

2️⃣ دوم اینکه ورش در کلماتی که به «... ار» ختم می‌شود الف ماقبل راء را تقلیل داده، به شرط آنکه راء آخر آن مجرور باشد، مانند «قرار» در آیه 26 و «البوار» در آیه 27، بنابراین تقلیل الف در «القرار» در آیه 29 صحیح نمی‌باشد

3️⃣ سوم اینکه به نظر می‌رسد شیخ مصطفی اسماعیل حرف لام در کلمه «أَصْلُهَا» در آیه 24 را یک بار تفخیم و در تکرار مجدد ترقیق نموده‌اند، اما می‌دانیم که ورش لام مضموم را هرگز تفخیم نکرده است.


❓ به لحن آیه 24 (راست‌نیریز) چه نقدی می‌توان از بُعد «لحن‌الاداء» وارد نمود؟

🖌 عبارت «أَصْلُهَا ثَابِتٌ‌ وَ فَرْعُهَا فِي‌ السَّمَاءِ» از دو جمله تشکیل شده است: «ریشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است» اما استاد از لحاظ لحنی عبارت «وَ فَرْعُهَا» را به گونه‌ای تلاوت نموده که گویا بخشی از جمله نخست است: «ریشه و شاخه آن ثابت است ...»

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
4 ماه پیش
📜 آموزش قرائات – روایت ورش از نافع – قسمت چهل‌وچهارم
یاءات اضافه – قسمت چهارم

🔹 در منابع قرائی، یاءات اضافه را در ۴ گروه طبقه‌بندی و تفاوت‌های بین ورش و حفص را بیان نموده‌اند

2️⃣ یاء اضافه که پس از آن «الـ» تعریف آمده باشد

📌 موارد آن در قرآن ۱۴ است

🖊 ورش تمام این موارد را به «فتح» از نافع روایت کرده است

🖌 حفص نیز در ۱۳ مورد مانند ورش روایت نموده و تنها در ۱ مورد به اسکان خوانده است:

👈 عَهْدِي الظَّالِمِينَ

🔺 چند نمونه دیگر:

🎗 عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
🎗 عِبادِيَ الَّذِينَ
🎗 رَبِّيَ الَّذِي
🎗 وَلِيِّيَ اللَّهُ

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
4 ماه پیش
💡نکته تجویدی:
مخارج حروف - قسمت ششم

3️⃣ زبان (لسان)

🔸 وسط اللسان

🖊 مخرج ۳ حرف «ش»، «ج» و «ی» در وسط زبان قرار دارد

📌 این ۳ حرف از نزدیک شدن یا چسبیدن و کنده شدن وسط زبان به سقف دهان تولید می‌شود و البته میان آنها تفاوت‌هایی وجود دارد

🔹 تلفظ حرف ج:

📝 وسط زبان بالا می‌آید و به کام بالا می‌چسبد، هوای خارج شده از ششها را محبوس می‌کند و به محض کنده شدن حرف «ج» تولید می‌شود

🔹 تلفظ حرف ش:

📝 وسط زبان بالا می‌آید و به کام بالا بسیار نزدیک می‌شود، هوا با شدت از شکاف باریک میان زبان و کام عبور می‌کند و حرف «ش» تولید می‌شود

🔹 تلفظ حرف ی:

📝 وسط زبان به کام بالا نزدیک می‌شود، هوای خارج شده از ششها همراه با جهر از فاصله بین زبان و کام عبور می‌کند و حرف «ی» تولید می‌شود

📚 برگرفته از کتاب «دانش تجوید» اثر دکتر محمدرضا ستوده‌نیا
و «پژوهشی در علم تجوید» اثر استاد ابوالفضل علامی

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
4 ماه پیش
💡نکته‎ای در وقف و ابتدا:
انواع وقف – قسمت ششم - مراد از رابطه لفظی و معنوی

1⃣ ارتباط معنوی:

📌 ملاک و معیار رابطه معنوی بین دو عبارت آن است که از نظر معنا و موضوع به هم وابسته باشند

🖌 به طور مثال:

▪️ آیات ۲ تا ۵ سوره بقره از نظر معنا با هم ارتباط دارند، زیرا همه آنها درباره متقین و شرح حال آنهاست
▪️ آیات ۶ و ۷ این سوره شرح حال کافران است و آنها نیز با هم ارتباط معنوی دارند
▪️ آیات ۸ تا ۲۰ هم مربوط به منافقان است و لذا با هم رابطه معنایی دارند

2⃣ ارتباط لفظی:

📌 مراد از رابطه لفظی وجود ارتباط «اعرابی» بین دو عبارت است

🔸 یعنی یا قسمت اول از لحاظ نحوی عامل اعراب در قسمت دوم باشد

🔸 یا قسمت دوم عامل اعراب قسمت اول (البته برخی حالت سومی را هم در نظر می‌گیرند🔅)

🖌 برای نمونه:

▪️ در عبارت «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ» کلمه «الصِّراطَ» مفعول است و عامل آن فعل «اهْدِ» بنابراین بین «اهْدِنَا» با «الصِّراطَ» رابطه لفظی برقرار است
▪️ این ارتباط در عبارت «إِیَّاكَ نَعْبُدُ» معکوس است زیرا «نَعْبُدُ» فعل است و مفعول آن «إِیَّاكَ»

📝 ادامه دارد...

📚 برگرفته از کتاب «قواعد وقف و ابتدا» اثر استاد محمدکاظم شاکر

🔅 البته برخی حالت سومی را نیز در نظر می‌گیرند که هر دو قسمت (یا چند قسمت) معمول یک عامل باشند

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
5 ماه پیش
📜 آموزش قرائات – روایت ورش از نافع – قسمت چهل‌وسوم
یاءات اضافه – قسمت سوم

🔹 در منابع قرائی، یاءات اضافه را در 4 گروه طبقه‌بندی و تفاوت‌های بین ورش و حفص را بیان نموده‌اند

1️⃣ یاء اضافه که پس از آن همزه قطع آمده باشد

📌 موارد آن در قرآن 176 است

🖊 ورش غالب این موارد را به «فتح» و تنها 18 مورد را به «اسکان» یاء اضافه خوانده است

🖌 حفص بیشتر این موارد را به اسکان «ی» روایت نموده و فقط در 13 مورد مانند ورش به فتح خوانده است

✅ موارد اندکی که ورش به اسکان خوانده غالبا «ی» اضافه در حالت مفعولی و پس از «نون وقایه» قرار دارد، یعنی: فعل + ـنـ + ی

👈 مانند:
▪️ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
▪️ أَنْظِرْنِي إِلَى


✅ موارد اندکی که حفص به فتح خوانده غالبا پس از یاء اضافه، همزه مکسور آمده است

👈 مانند:
▪️ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
▪️ يَدِيَ إِلَيْكَ

🔺 چند نمونه دیگر:

🔹 حفص: دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا
🔸 ورش: دُعَائِيَ إِلَّا فِرَارًا

🔹 حفص: أُمِّيَ إِلَهَيْنِ
🔸 ورش: أُمِّيَ إِلَهَيْنِ

🔹 حفص: وَإِنِّي أُعِيذُهَا
🔸 ورش: وَإِنِّيَ أُعِيذُهَا

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
5 ماه پیش
🔉 تلاوت زیبا با صدای استاد «مصطفی اسماعیل»
📖 سوره مبارکه ابراهیم آیات 23 تا 30

📝 تحلیل:

📌 مقطع به قرائت عاصم به روایت حفص (غیر شاطبیه) و در مقام بیات آغاز شده است

🖊 استاد در آیه 24 مقام شوری را اجرا نموده‌اند

🔹 2 فراز بعدی «أصلُها ثابِتٌ وَ ...» در راست‌نیریز است و سپس مجددا شوری و فرود در بیات

📌 سپس استاد از «وَ اُدخِلَ الَّذینَ ...» اعاده نموده، وارد مقام رست و روایت «ورش از نافع» می‌شود

🔸استاد رست را روی درجه هفتم بیات قرار داده‌اند و بنابراین قرار تلاوت 1 درجه پایین می‌آید

✔️ مجددا راست‌نیریز برای مقدمه‌چینی و ورود به بیات (اکتاوی) و از آیه 25 رسما ورود به بیات

🖊 از انتهای آیه 27 اجرای صبا آغاز می‌شود و تا انتهای آیه 28 ادامه دارد

🖌 سپس مجددا بیات و ختم مقطع با مقام شوری

❓ دامنه صوتی اجرا شده در مقطع چقدر است؟

❓ از بُعد قرائات چه نقدهایی به تلاوت وارد است؟

❓ به لحن آیه 24 (راست‌نیریز) چه نقدی می‌توان از بُعد «لحن‌الاداء» وارد نمود؟

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
5 ماه پیش
💡نکته تجویدی:
مخارج حروف - قسمت پنجم

3⃣ زبان (لسان)

🔸 اقصی اللسان (انتهای زبان)

🖊 مخرج ۲ حرف «ق» و «ک» در انتهای زبان قرار دارد

📌 در تلفظ هر دو حرف، انتهای زبان بالا می‌رود و به سقف دهان (حنک اعلی) می‌خورد، هوا حبس می‌شود و به محض رها شدن، تلفظ آن‌ها صورت می‌گیرد

🔸 تفاوت «ق» و «ک»

👈 با وجود هم‌مخرج بودن، اما این دو حرف تفاوت‌هایی دارند که باعث تمیز آنها از یکدیگر می‌شود:

▪️ در تلفظ «ق» انتهای زبان به انتهای «نرم‌کام» برخورد می‌کند (چسبیده به زبان کوچک)، اما «ک» کمی جلوتر از آن

▪️به عقیده اکثر دانشمندان تجوید «ق» دارای صفت «جهر» است اما «ک» را همه «مهموس» دانسته‌اند

▪️ «ق» دارای صفت «استعلاء» است اما «ک» نازک ادا می‌شود و «استفال» دارد


📚 برگرفته از «دانش تجوید»، اثر استاد محمدرضا ستوده‌نیا
و «پژوهشی در علم تجوید» اثر استاد ابوالفضل علامی

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
5 ماه پیش
💡نکته‎ای در وقف و ابتدا:
انواع وقف – قسمت پنجم

🔹 وقف کافی:

🖊 وقف بر کلمه‌ای است که مابعدش به آن (و پیش از آن) از نظر لفظ مربوط نباشد. لکن از لحاظ معنا به هم مربوط باشند.

✔️ به عقیده استاد محمودخلیل الحصری صاحب معالم‌الاهتداء این گونه وقف در انتهای آیات و در میانه آیات اتفاق می‌افتد.

🔸 شیخ محمود الحصری نمونه‌ای را برای وقف کافی مطرح و شرح می‌کند:

🌿 إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ ﴿حجرات - 4﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

📌 وقف بر «لَايَعْقِلُون» در انتهای آیه 4 «کافی» است.
👈 زیرا ادامه آیات با آن (و قبل از آن) ارتباط لفظی ندارد.

✅ یعنی در واقع جمله «وَلَوْ أَنَّهُمْ ...» از لحاظ نحوی «مستأنفه» است و از لحاظ اعراب هیچ تعلقی به ماقبل ندارد.

👈 و اما واضح است که ارتباط معنایی میان آیات وجود دارد.

✅ زیرا تمام آنها در باب مقام و منزلت رفیع پیامبر اسلام(ص) است و لزوم بزرگداشت حضرتش توسط مومنان و رعایت ادب در محضر ایشان و ... .

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
5 ماه پیش
📜 آموزش قرائات – روایت ورش از نافع – قسمت چهل‌ودوم
یاءات اضافه – قسمت دوم

🔹 عدد یاءات اضافه در قرآن بیش از ۲۲۰ مورد است که در حدود ۶۰ مورد، ورش در فتح یا اسکان مانند حفص عمل نموده است.

📌 به دلیل تعدد و تنوع در موارد یاءات اضافه، نمی‌توان قائده‌ای مشخص برای فتح یا اسکان آن بیان نمود.

🔸 فلذا برای تسلط بر روایت ورش، لازم است تمامی موارد یاءات اضافه با تمرین و ممارست به خاطر سپرده شود. همان‌گونه که «فرش‌الحروف» روایت را باید حفظ نمود.

🖌 با این وجود برای سهولت آموزش، کلیه موارد را در ۴ گروه طبقه‌بندی و تفاوت‌های بین ورش و حفص را بیان نموده‌اند:

▪️ یاء اضافه که پس از آن همزه قطع آمده باشد
▪️ یاء اضافه که پس از آن «الـ» آمده باشد
▪️ یاء اضافه که پس از آن همزه وصل به غیر از «الـ» آمده باشد
▪️ یاء اضافه که پس از آن حرف دیگری آمده باشد

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
5 ماه پیش
🔉 مقطع زیبا با صدای استاد محمدصدیق منشاوی
📖 سوره مبارکه یوسف - آیات 22 و 23

🌿 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾
و هنگامی که یوسف به سنّ کمال رسید حکمت و دانش به او عطا کردیم. و ما نیکوکاران را این‌گونه پاداش می‌دهیم.

🌿 وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾
و آن [زنی] که یوسف در خانه‌اش بود از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کام‌جویی شد و درها را بست و به او گفت: «پیش بیا». یوسف گفت: «پناه بر خدا، او پروردگار من است، جایگاهم را نیکو داشت، به یقین ستمکاران رستگار نمی‌شوند».

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
💡نکته تجویدی:
مخارج حروف - قسمت چهارم

3️⃣ زبان (لسان)

✅ زبان با حرکت‌های مختلف خود و به وسیله تغییر حالت و حجم دهان، کم و بیش در ادای تمامی حروف نقش دارد

✅ لکن به عقیده دانشمندان تجوید، 18 حرف مستقیما به وسیله زبان تولید می‌شود و در واقع مخرج هریک از آن‌ها قسمتی از زبان است

✅ این حروف عبارتند از: ق، ک، ض، ج، ش، ی، ص، س، ز، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ل، ن، ر

✅ قسمت‌های مختلف زبان در علم تجوید عبارت است از:

▪️ «اقصی اللسان» یا «انتهای زبان»
▪️ «وسط اللسان»
▪️ «طَرَف اللسان» یا «سر زبان»
▪️ «حافة اللسان» یا «کناره زبان»
▪️ «جذر اللسان» یا «ریشه زبان»

📚 برگرفته از کتاب «دانش تجوید»
اثر دکتر محمدرضا ستوده‌نیا

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
🔉 مقطع زیبا با صدای 4 تن از اساتید بزرگ
📖 سوره مبارکه انفطار آیات 17 تا 19

🌿 وَ ما أَدْرَیکَ ما يَوْمُ الدِّينِ ﴿17﴾

🌿 ثُمَّ مَا أَدْرَیكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾

🌿 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

📝 تحلیل:

1️⃣ استاد «عنتر سعید مسلم» این آیات را به قرائت حمزه به روایت خلف و در مقام رست تلاوت نموده‌اند.

2️⃣ استاد «عبدالمنعم طوخی» نیز به همان قرائت و همان مقام تلاوت نموده‌اند.

3️⃣ استاد «محمدصدیق منشاوی» هم در این مقطع به روایت خلف قرائت کرده‌اند. ایشان فراز را با مقام سوزناک آغاز و ضمن اشاره به نوااثر، با نهاوند ختم نموده‌اند.

4️⃣ استاد «محمد الیثی» فراز را در مقام رست و با قرائت نافع به روایت ورش اجرا کرده‌اند.

💚 رحمة الله علیهم اجمعین 💚

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
🔉 مقطع زیبا با صدای چهار تن از اساتید بزرگ
📖 آیات انتهایی سوره مبارکه انفطار

🌿 وَ ما أَدْرَیکَ ما يَوْمُ الدِّينِ ﴿17﴾
و تو چه می‌دانی روز جزا چیست؟

🌿 ثُمَّ مَا أَدْرَیكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾
باز چه می‌دانی روز جزا چیست؟

🌿 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾
روزی که کسی از کسی چیزی از عذاب را دفع نمی‌کند و در آن روز، فرمان و حکم، ویژه خداست.

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
🔉تلاوت بسیار زیبا تقدیم به روح امام راحل و شهدای 15 خرداد
۩ سوره مبارکه واقعه - آیات 8 تا 19

🌿 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾
سعادتمندان، چه بلندمرتبه‌اند سعادتمندان!

🌿 وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾
و شقاوتمندان، چه دون‌پایه‌اند شقاوتمندان!

🌿 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾
و پیشی‌گیرندگان [به اعمال نیک] که پیشی‌گیرندگان [به رحمت و آمرزش] اند

🌿 أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾
آنان مقربانند

🌿 فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾
در بهشت‌های پرنعمت

🌿 ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
گروهی بسیار از پیشینیان

🌿 وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾
و اندکی از پسینیان

🌿 عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾
بر تخت‌هایی زربافت

🌿 مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾
در حالی که روبروی یکدیگر بر آنها تکیه دارند

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾
نوجوانانی همیشه نوجوان، همواره [برای خدمت] پیرامونشان می‌گردند

🌿 بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٨﴾
با قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از باده ناب و پاک

🌿 لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿١٩﴾
که از نوشیدنش نه سردرد گیرند و نه مست و بی‌خرد شوند


✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
🔉تلاوت کوتاه و زیبا با صدای استاد «محمدحکیم‌عمران»
۩ سوره مبارکه اعراف - آیات 144 تا 147

🗯 تحلیل:

📌 استاد در این تلاوت کوتاه از 4 انتقال لحنی استفاده و در تمامی آنها پرده قرار را نیز جابجا نموده است.

✅ در نخستین انتقال، مرحوم عمران در «... فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ...» از «شوری» به «بیات» منتقل شده و قرار تلاوت را یک جنس (2 و نیم پرده) بالاتر می‎برد.

🖌 سپس در «... يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ ...» با استفاده از «حسینی عشیران» یک بار دیگر پرده قرار 3 درجه (یک جنس) بالا می‎رود.

✔️ استاد در سومین انتقال که فوق العاده تکنیکی و البته کمیاب و عالمانه بوده است، در «... وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ...» بیات را به سگاه تبدیل کرده، قرار را به اندازه 2 درجه پایین می‎آورد.

🖊 آخرین بار نیز در «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا ...» با انتقال به رست، تلاوت 2 درجه دیگر نزول یافته، با همین مقام و در همین پرده به فرود ختم می‎شود.

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
💡نکته‎ای در وقف و ابتدا:
انواع وقف – قسمت چهارم

🔹 وقف تام:

🖊 وقف بر کلمه‌ای است که مابعدش به آن (و پیش از آن) مربوط نباشد. چه از نظر لفظ و چه معنا.

✔️ به عقیده شیخ «محمود الحصری» صاحب «معالم‌الاهتداء» این گونه وقف غالبا در انتهای آیات اتفاق می‌افتد و به ویژه در پایان داستان‌ها.

🔸 استاد محمود خلیل نمونه‌ای را برای وقف تام مطرح و شرح می‌کند:

🌿 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿لقمان - 11﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

📌 وقف بر «مُبِينٍ» در انتهای آیه «تام» است.
👈 زیرا ادامه آیات به آن (و قبل از آن) مربوط نیست. چه از نظر لفظ چه معنا.

✅ عدم ارتباط لفظی به این دلیل است که عبارت «وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ...» مستانفه است (ابتدای آن «واو» استئنافیه است و حالیه یا عاطفه نمی‌باشد) و بنابراین از لحاظ اعراب هیچ تعلقی به ماقبل ندارد.

✅ عدم تعلق معنایی به این دلیل است که آیات پیشین در پی توجه دادن بندگان به خلقت خداوند قدرت و حکمت او در آفرینش آسمان‌ها و کوهها و ... است و اما بعد از آن به داستان لقمان وارد می‌شود و پندهای او به فرزندش را ذکر می‌کند.

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
6 ماه پیش
💡نکته تجویدی:
مخارج حروف - قسمت سوم

2️⃣ حلق

✅ اندامی است که از پایین به حنجره (تارهای صوتی) و از بالا به دهان مرتبط است.

✅ به عقیده دانشمندان تجوید، «حلق» جایگاه تلفظ 6 حرف است که در 3 مخرج قرار دارند:

◾️ ابتدای حلق (نزدیک دهان = ادنی‌الحلق) محل تلفظ غ - خ

◾️ وسط حلق محل تلفظ ع - ح

◾️ انتهای حلق (نزدیک حنجره = اقصی‌الحلق) محل تلفظ ه - ء

🔹 نکته:

👈 در آثار پیشینیان تنها در «اسباب حدوث الحروف» ابن سینا (رحمه الله) چیزی جز این تقسیم‌بندی آمده است. او مخرج دو حرف ه - ء را خود حنجره (تارهای صوتی) دانسته و نه حلق. مطلبی که علم آواشناسی مدرن نیز آن را تایید می‌کند. شیخ‌الرئیس(رحمه الله) با تبحری که در طب داشت به این نکته دست یافته بود.

📚 برگرفته از کتاب «دانش تجوید»
اثر دکتر محمدرضا ستوده‌نیا

✨ جلسه تخصصی قرائت ✨
@QuranYasinGroup
7 ماه پیش
📜آموزش قرائات – روایت ورش از نافع – قسمت چهل و یکم
یاءات اضافه - قسمت نخست - مقدمه

🔸 یاء اضافه عبارت است یاء ضمیر متصل متکلم وحده که به اسم و فعل و حرف اضافه می‌شود

✔️ و در صورت اتصال به فعل، مفعول‌به و محلا منصوب

✔️ در صورت اضافه شدن به اسم، مضاف‌الیه و محلا مجرور

✔️ و در صورت اتصال به حرف، معمول آن حرف خواهد بود، مثلا مجرور به حرف جر، اسم حرف مشبهه بالفعل و ...

👈 مطرح شدن بابی تحت عنوان یاءات اضافه در اصول قرائی بدین سبب بوده که بین قراء بر سر حرکت «ی» در آخر کلمات اختلاف است:

✅ «ی» اضافه به فتحه یا سکون خوانده شده است

📝 برای نمونه در قرائت عاصم به روایت حفص، موارد زیر به فتح یاء اضافه آمده است:
▪️ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ...﴿طه -١٨﴾
▪️ ... وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا ... ﴿نوح -٢٨﴾
▪️ ... يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿انبیاء -۱۰۵﴾

📝 و همچنین در نمونه‌های زیر، حفص یاء اضافه را به سکون از عاصم روایت نموده است:
▪️ ... قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿بقره -۱۲۴﴾
▪️ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ... ﴿انعام -١٥﴾
▪️ ... فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿مریم -٥﴾

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
7 ماه پیش
🔉 تلاوت زیبا با صدای استاد عبدالمنعم طوخی
📖 سوره مبارکه انفطار – آیات 1 تا 8

🌿 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾
هنگامی که آسمان بشکافد

🌿 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾
و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند

🌿 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾
و هنگامی که دریاها شکافته شود [و به هم بپیوندد]

🌿 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾
و هنگامی که قبرها زیر و رو شود

🌿 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾
هرکسی آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده و بازپس نهاده بداند.

🌿 يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾
ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟

🌿 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾
همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد

🌿 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾
و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد.


✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
7 ماه پیش
🔉 تلاوت زیبا با صدای استاد راغب مصطفی غلوش رَحِمَهُ‌الله
📖 سوره مبارکه «رحمن» آیات 16 تا 26

❓ استاد سگاه را تا درجه چندم اجرا نموده‌اند؟

👈 تا درجه ششم از دیوان اساسی، یعنی 2 تا پایین‌تر از دوبل‌اکتاو، در فراز «يَخْرُجُ مِنْهُمَا ...» روی مد متصل عبارت «ءَالآءِ»

❓ انتقال سگاه به رست چگونه است؟

👈 در فراز «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» به صورت هم‌پایه اجرا شده، یعنی قرار سگاه و رست بر هم منطبق است

❓رست پایانی با رست آغازین چه ارتباطی دارد؟

👈 در انتقال رست به سگاه، استاد قرار سگاه را روی درجه سوم رست قرار داده و هنگام برگشت به رست، انتقال هم‌پایه بوده است. بنابراین رست دوم نسبت به اولی 2 درجه (حدود 2 پرده) بالاتر است.

❓ دامنه صوتی اجرا شده در مقطع چقدر است؟

👈 پایین‌ترین درجه صوتی اشاره به درجه هفتم دیوان ماقبل اساسی (یک درجه پایین‌تر از جواب) مقام رست در آیه 18 عبارت «تُكَذِّبَان» و بالاترین درجه اشاره به درجه هشتم رست (= درجه ششم سگاه) و در مجموع 9 درجه

❓ از بُعد قرائات چه نقدی به تلاوت وارد است؟

👈 اشکال وارده در زمینه فرش‌الحروف روایت ورش از نافع است. نافع عبارت «يَخْرُجُ مِنْهُمَا ...» را به صیغه مجهول «يُخْرَجُ مِنْهُمَا ...» خوانده که استاد غلوش ظاهرا فراموش نموده‌اند. در تلاوت اساتید مصری به ندرت از این ایرادات یافت می‌شود.

✨جلسه تخصصی قرائت✨
@QuranYasinGroup
7 ماه پیش
دریافت سروش پلاس