جلسه تخصصی قرائت

🎗 کانال آموزش تخصصی قرآن کریم 🎗

🎶 مباحث آموزشی صوت و لحن
🖋 نکات ظریف تجویدی
🎙 تحلیل فرازهای تلاوت اساتید مصری
🚦نکته‌های وقف و ابتدا
📚 آموزش قرائات (اختلاف قرائات)
💬 و ...

ارتباط با مدیر 👇
@yasingroup

📨 نشانی در ایتا و سروش👇
@QuranYasinGroup


دریافت سروش پلاس