گروه فرهنگی یاران خمینی (ره)

✔️ هدف گروه:

▫️ زمینه‌سازی جامعه مهدوی
ازطریق:
🔹 الف) تحقّق عملی رهنمودهای امام خمینی و امام خامنه‌ای.
🔹 ب) تربیت سربازان سپاه امام زمان و ارتقای سطح فرهنگی جامعه (خودسازی و دیگرسازی).

▫️ شماره تماس : ٢٢۴۷۴۵۸۱


دریافت سروش پلاس