🧕🏻احکام بانوان🧕🏻

✅تنها کانال #رسمی احکام #بانوان در سروش
⛔ورود #آقایان کاملاً #ممنوع و #حرام است...

📌پیشنهاد ویژه [ @special_offere ]

💠گناه ممنوع : @chat_toory
💠سفیران نماز : @namaz_iir
💠حجاب فاطمی : @hajab_fatamii_313
💠منتظران ظهور : @montazehrane_313


دریافت سروش پلاس