احکام به زبان ساده/ احکام یار


❓ سوالات احکام:
@smh7121351✅ ختم و روزه استیجاری:
@yasss313

😍ما همه جا هستیم🥰
https://zil.ink/ahkam_yar

💙مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی:
https://my.pasokhgoo.ir/chat


دریافت سروش پلاس