🇮🇷[غـڔ‌بٺ‌اݦـاݥ‌زݦـاݩ]🇵🇸

تاریخ تاسیس 📅 1399 /11/ 9
ای سید وآقای من! من منتظرم، میدانم شماهم منتظرید، من منتظر ظهور شما و شما منتظر پاکی من..
مدیریت 👈 @barraniii
مشاور مذهبی : @sepehr138s
http://sapp.ir/montazerane__zoh

لینک ناشناس
https://harfeto.timefriend.net/16782166455138


دریافت سروش پلاس