باولایت تاشهادت

اومدنتون به کانال اتفاقی نیست🌱

[با تمامی جان و تن ایستاده ایم و هیچ چیز نمی‌تواند ما را از ولایت خود و آرزوی شهادت دور کند]

|خادم کانال (: ↓
@gommnam_m_313

کانال ما در روبیــکـــا
https://rubika.ir/raz_chafieh

کــپــی حلالــت حاجی📿


دریافت سروش پلاس