«سرخاب سفیداب/𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 𝗱𝗲𝗿𝗺»👄💄

بسمه تعالی
اینجازیباییتو بروز کن🤩
مشتری فرشته روزی رسون خداست 🧚‍♀️

✨️شماره تماس ۰۹۰۳۷۴۷۵۹۳۰🍭

◍ اعتماد شما📃: @beauty2022

◍کانال لباس کره ایمون🛍: @satter_shop

◍ ثبت سفارش🍒: @beautyderm2022

ارسال به سراسر کشور🍭🛍️!


دریافت سروش پلاس