پویانمایی، نرم افزار، فیلم

🔻فیلم، پویانمایی و مستند با رویکرد مذهبی انقلابی تاریخی
🔻محتواهایی با موضوع تاریخ، خانواده، حجاب، سلامتی، سیاست، اقتصادی و...


سلام اعضای گرامی

عید غدیر مبارک باد ... 🌷

🔸به دلیل مشکل فنی از طرف مدیر کانال، بارگذاری مجموعه‌های حجیم با مشکل در سروش مواجه شده است ولی در سایت قابل مشاهده می‌باشند.

🔹قسمت‌های جدید سریال ولایت عشق نیز در سایت قرار داده شده است.

💬 به زودی سریال تنهاترین سردار، درباره بخش کوچکی از زندگی امام حسن مجتبی (علیه السلام) نیز بارگذاری خواهد شد.

👉 BeNasreh.ir

🌺 مجموعه‌های حجم کم، به تدریج در همین کانال ادامه خواهند داشت.
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 فانوس

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 وزیر نالایق
🔸 فصل اول، قسمت نوزدهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 لاستیک

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 نان گرم
🔸 فصل اول، قسمت هجدهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت بیست و چهارم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 سیم خاردار

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
◼ شهادت امام صادق (علیه السلام) تسلیت باد ...
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 نافرمانی
🔸 فصل اول، قسمت هفدهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت بیست و سوم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 سنگر

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 لباس مرگ
🔸 فصل اول، قسمت شانزدهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت بیست و دوم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت بیست و یکم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 قمقمه

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 دیوانه
🔸 فصل اول، قسمت پانزدهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت بیستم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 پلاک

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 دزد کاروانسرا
🔸 فصل اول، قسمت چهاردهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت نوزدهم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش

برای مشاهده این آیتم به اپلیکیشن پیام رسان مراجعه کنید

🎥 فیلم امام رضا (علیه السلام)
🔹 قسمت هجدهم

#تصویری #فیلم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «قصه‌های جنگ»
🔹 بیسیم

#تصویری #پویانمایی #قصه_جنگ
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
🔰 پویانمایی «حاکم و حاتم»
🔹 ننه قلی
🔸 فصل اول، قسمت سیزدهم

#تصویری #پویانمایی #حاکم_و_حاتم
-
🔻 «بنصره»
@BeNasreh
Sapp.ir/BeNasreh
Eitaa.com/BeNasreh
2 سال پیش
دریافت سروش پلاس