آموزش کامل زبان انگلیسی

مطالب آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای همه،دانش آموزان، دانشجویان و....
❇دارای گروه زبان انگلیسی
❇گرامر و لغت
❇ویدیو
❇ضرب المثل
❇اصطلاح
❇عکس نوشته
❇داستان
❇چالش های صوتی
❇آهنگ انگلیسی
❇به سوالات انگلیسی شما پاسخ می دهیم
ارتباط با ما
@shnt123


🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی 🎬
لغت های کاشتن گیاه یا محصولات کشاورزی و برداشت محصولات کشاورزی

#video
#vocabulary
____________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

پاسخ چالش صوتی شماره 227

A:I usually go in the English winter because it's summer in Australia. But I'm not going next year because, you see, I'm going to have a baby in December.

من معمولاً در زمستان به انگلیس می روم زیرا مانند تابستان استرالیاست. اما سال بعد قرار نیست به انگلیس بروم چون،همانطور که می بینید، قراره یک نوزاد به دنیا بیارم در دسامبر.

#audio_challenge
_____________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇
25 آبان روز اصفهان و اول آذر روز بزرگداشت اصفهان مبارک و فرخنده باد

Azar 1st
Happy Isfahan day
National day in honor of Isfahan

Isfahan is one of the most beautiful cities of Persia. It is called "Half of the World" due to its cultural and historical significance. This city is home to most precious and magnificent works of art and historical and cultural sites. The city's atmosphere is multicultural and different Abrahamic religions coexist in the city.

#event
________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

📚آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه
پارت سوم گفتگوی کوه و رودخانه🌊🏔

sometimes I wish:
گاهی اوقات آرزو میکنم:

If only I could run around like the river, I would visit new forests and villages, I would water their fields ,give life , and be so deeply loved by all.
ای کاش مثل رودخانه میتوانستم در جریان باشم ، جنگلها و روستاهای جدیدی را می دیدم به مزارع آب میدادم ، زندگی می بخشیدم و بسیار زیاد مردم دوستم داشتند.

The river interrupted :
رودخانه سخن کوه را قطع کرد(و گفت):

That's strange!
عجیب است!

your life is so comfortable and peaceful, yet you feel this way.
زندگی شما خیلی راحت و آرام است با این وجود شما اینگونه فکر میکنید.

you don't get it , my sister.
خواهرم ، متوجه حرفم نشدی.

you are worshipped by everyone.
همه شما را ستایش میکنند.

The mountain replied lovingly.
کوه با مهربانی جواب داد.

#video
#story
__________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
happy birthday to everyone who was born these days and Azar month
🎊🎉🎈🎁

آذر ماهی های درجه یک، تولدتون مبارک
انشاءالله همیشه شاد و سلامت باشید

Another adventure-filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!
یک سال پر از ماجراجویی دیگر در انتظار شما است. با گرامیداشت روز تولد خود با نشاط و شکوه از آن استقبال کنید. برای شما آرزوی تولد بسیار شاد و خوشی را دارم

Happy birthday my dear friend
دوست عزیزم تولدت مبارک

Happy birthday in advance
تولدت پیشاپیش مبارک

Happy belated birthday
تولدت با تاخیر مبارک

Happy birthday my dear mom
مادر عزیزم تولدت مبارک

#birthday
_________________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

📚آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه
پارت دوم رودخانه و کوه🌊🏔

you are firm and fixed in one place , how could you ever get tired?
شما در یک جا ثابت و پابرجا نشسته ای چگونه میتوانی ( بگویی) که خسته میشوی؟

look at me, I have to be on the move all the time .
به من نگاه کن . باید همیشه در جریان باشم .

I don't get to rest for even a single minute!
حتی نمیتوانم یک دقیقه هم استراحت کنم!

The mountain smiled
کوه لبخند زد

That is how you see it , but I get tired of standing here.
شما بدین گونه میبینید، اما من از ماندن در اینجا خسته ام.

He replied
کوه جواب داد

every day I see the same trees and the same patch of sky.
هر روز همان درختان و همان پهنه آسمان را می بینم.

#video
_______________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

📚آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه
پارت اول
همراه با زیرنویس انگلیسی

اسم داستان :رودخانه و کوه 🌊🏔

روزی رودخانه با خودش فکر کرد ، آیا باید تمام عمرم جاری باشم ؟
نمیتوانم توقفی کنم و برای مدت کوتاهی استراحت کنم ؟
رودخانه نیاز به نصیحت داشت . بنابراین کوه را صدا زد و فکرش را با او در میان گذاشت .
کوه فقط خندید و گفت: آهای به من نگاه کن ، سالیان زیادی است که اینجا ایستاده ام
رودخانه جواب داد:
شما محکم و ثابت در یک مکان ایستاده ای ، چطور میتوانید خسته شوید؟
به من نگاه کن ، من مجبورم همیشه در حرکت باشم .

# قسمت اول گفتگوی رودخانه و کوه #
قسمت های بعدی به زودی ارسال می شوند.

#video
#story
__________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی 🎬
چطوری در انگلیسی بگیم: پایه ام/ هستم؟


#video
____________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

Me and my friends after death
من و دوستام بعد از مرگ
#funny
_________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

ویدیو زبان انگلیسی
#video
_______________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

مکالمه بین چندین نفر در زبان انگلیسی
همراه با زیرنویس فارسی و انگلیسی

#video
________________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

ویدیو زبان انگلیسی
#video
_______________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
💢🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی +چالش صوتی انگلیسی=جایزه نقدی🥇💢

چالش صوتی شماره 227

💢💢پنجشنبه ها ساعت 16:00 🕓

جهت شرکت در چالش صوتی جملاتی که می شنوید به فارسی🇮🇷 و انگلیسی🇬🇧 در تعاملی کانال برای ما بفرستید.

🎁شرایط جایزه:
1- فردی که به هر 4 تا چالش اجرا شده ماه پاسخ صحیح و به موقع دهد.
2- فردی که به چالش صوتی آخرین پنجشنبه هر ماه پاسخ صحیح و به موقع دهد.

#audio_challenge
_____________
@EnglishFansClub
1 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

ویدیو زبان انگلیسی
#video
_______________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

پاسخ چالش صوتی شماره 226

A: I left the course after three months and got a job in an art gallery, that is where I met David. then, we had the idea of opening our own gallery.

#audio_challenge
_____________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

ویدیو زبان انگلیسی
#video
_______________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇


Watch your words; they become actions.
مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتارتان می شود.

#psychology
______________________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

🧘🏼‍♂تکنیک آرام سازی و رفع استرس

If you have anxiety, take deep breaths in sync with this.
اگر استرس و اضطراب دارید(هر موقع دچار استرس و اضطراب شدید) ، همزمان با این ویدیو نفسهای عمیق بکشید. ریه های خود را پر از اکسیژن کنید (همزمان با شکل‌های هندسی ویدیو) و سپس هوا را باز دم کنید.

#health
___________________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

💢جملات کاربردی

This is beyond your dignity
این رفتار دور از شان شماست

My mother spoils my brother
مادرم برادرمو لوس ميكنه

How dare you?
چطور جرات میکنی؟

I am single handed, come help me
دست تنهام بيا كمكم كن

I had fortune on my side
بخت یارم بود

Why don't you understand if we stay together other Nobody can beat /defeat us
چرانمي فهمي؟ اگه ما با هم باشيم، هيچکس نميتونه ما رو شکست بده

#practical_sentences
_____________________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
💢🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی +چالش صوتی انگلیسی=جایزه نقدی🥇💢

چالش صوتی شماره 226

💢💢پنجشنبه ها ساعت 16:00 🕓

جهت شرکت در چالش صوتی جملاتی که می شنوید به فارسی🇮🇷 و انگلیسی🇬🇧 در تعاملی کانال برای ما بفرستید.

🎁شرایط جایزه:
1- فردی که به هر 4 تا چالش اجرا شده ماه پاسخ صحیح و به موقع دهد.
2- فردی که به چالش صوتی آخرین پنجشنبه هر ماه پاسخ صحیح و به موقع دهد.

#audio_challenge
_________________
@EnglishFansClub
2 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

پاسخ چالش صوتی شماره 225

A: David and I run an art gallery. It's a gallery for Australian Aboriginal art. I just love Aboriginal art, I love all the colours and shapes. I'm preparing a new exhibition at the moment.


#audio_challenge
___________________
@EnglishFansClub
3 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

تفاوت 2 فعل
💢Accept & Agree💢

🏓فعل accept برای قبول کردن و یا پذیرفتن چیزی است که به ما اهدا یا پیشنهاد داده شده است.

Ken accepted Joe's explanations.
آقای کِن توضیحات آقای جو را پذیرفت.

🏓فعل agree زمانی استفاده می شود که از ما در مورد انجام کاری نظر بپرسند.

Did he agree to go to the cinema?
آیا او (مذکر) موافقت کرد که بیاد سینما؟

The driver agreed to go with us.
راننده موافقت کرد که با ما بیاد.

#point
__________________
@EnglishFansClub
3 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

The creator that who made human, knows what he made and knows what is the human power and human ability. For the human that he made it, there are not these expressions: I can't and no way and... such these words.

اونی که انسان را ساخته(آفریده) است، میداند که چی و چه ساخته و میداند که انسان چه قدرت و توانایی ای دارد. برای انسانی که او ساخته، نمیشه و نمیتونم و... از این حرفها... وجود ندارد.

#motivation
_________________
@EnglishFansClub
3 هفته پیش
🥇بزرگترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی+چالش صوتی انگلیسی همراه با جایزه نقدی🥇

7 نوامبر تولد خانم ماری کوری

Marie Curie is remembered for her discovery of radium and polonium, and her huge contribution to finding treatments for cancer.

ماری کوری را به عنوان دانشمند مشهور فیزیک و شیمی و یکی از پیشگامان عصر رادیواکتیو می‌شناسند. او برنده نخستین جایزه نوبل است که توانست موسسه‌های تحقیقاتی بسیاری را تاسیس کند که تا به امروز هم مراکز اصلی تحقیقات پزشکی در جهان هستند.

#event
__________________
@EnglishFansClub
3 هفته پیش
دریافت سروش پلاس