قرار گاه حاج قاسم سلیمانی

«بِسْمِ اللَّهِ القٰاصِمِ الجَبّٰاریٖنْ»
⚡خط خون نقطه ی پایان سلیمانی نیست
بهراسید که این اولِ بسم اللّه است........
.
🔰در تعاملی کانال پاسخ گو شما عزیزان هستیم


دریافت سروش پلاس