موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

جهاد تبیین یعنی قبل از دشمن، شما محتوای صحیح را درست کنید
رهبر انقلاب

✅بزرگترین ویترین انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در کشور

✅ مدرن ترین موزه غرب آسیا

✅ معرفی موزه و بیان دستاورد های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

✅ مسائل روز

راه ارتباطی:
@adminiranrhdm


دریافت سروش پلاس