شهید؛ خطی بی پایان...

آنهایی که از پل صراط میگذرند،
قبلا از خیلی چیزها گذشته اند!
باید بگذری تا بگذری...!🌹🍃


جهت تبادل بنری و ارائه انتقادات با آیدی زیر ارتباط بگیرید:.


https://splus.ir/matinzareie


دریافت سروش پلاس