مجمع البیان

قال رسول الله ص :بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران نیز بیاموزد روزانه با صفحاتی از تفسیر ارزشمند مجمع البیان در خدمت شما هستیم .ارتباط با ادمین @maninjambia 💖


⭕️ داستان شرابی که برای حفظ آبرو، به شیر تبدیل شد.

👤 حجت الاسلام حسینی قمی

┈┈••••✾••✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🏴 🖤 🏴
4 ماه پیش
4 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــات•

📗(قٰالُوا)
گفتند در آن موقع
📗مٰا هٰذٰا إِلاّٰ رَجُلٌ یُرِیدُ أَنْ یَصُدَّکُمْ نیست این پیغمبر (ص) مگر مردی که میخواهد شما را باز دارد، یعنی منع نماید شما را.
📗عَمّٰا کٰانَ یَعْبُدُ آبٰاؤُکُمْ
از آنچه را که پدرانتان میپرستیدند، و چون دلیل محکومشان نمود برگشتند به تقلید پدرانشان
📗وَ قٰالُوا مٰا هٰذٰا و گفتند این قرآن نیست،
📗(إِلاّٰ إِفْکٌ) مگر دروغ
📗(مُفْتَریً) که آن را بسته و نسبت داده است.
📗قٰالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ
و گفتند آنهایی که کافر بحق یعنی قرآن شدند
📗لَمّٰا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا وقتی قرآن بر ایشان آمد که این نیست
📗(إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ) مگر جادویی و سحری آشکار، آن گاه خداوند خبر داد که ایشان از روی برهان و دلیل نگفته اند، پس فرمود:
📗وَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ مِنْ کُتُبٍ یَدْرُسُونَهٰا
یعنی ما هرگز برای مشرکین قریش کتابی ندادیم که آن را بخوانند پس بفهمند به سبب خواندن آن که آنچه تو آن را آورده ای حق است و یا باطل، و فقط ایشان تو را از روی هوای نفس بدون هیچ دلیل و برهانی تکذیب میکنند.
📗وَ مٰا أَرْسَلْنٰا إِلَیْهِمْ قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ
و ما نفرستادیم پیش از تو بسوی ایشان هیچ پیامبر و ترساننده ای که امر کند ایشان را بتکذیب کردن تو و خبر دهد ایشان را به بطلان قول تو یعنی ایشان در تکذیب تو برنمیگردند مگر بجهل و نادانی و دشمنی و پیروی هوا و هوس خود، سپس آنها را خبر داد از بدی عاقبت کسانی که تکذیب پیامبران قبل از خود را نمودند برای ترسانیدن ایشان و گفت.
📗اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ
و تکذیب کردند کسانی که قبل از ایشان بودند کسی را که بر ایشان مبعوث شده بود از پیامبران و آنچه را که از کتابهای آسمانی که برایشان آورده بود.
📗وَ مٰا بَلَغُوا مِعْشٰارَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ
✍ابن عباس و قتاده گویند: یعنی ای، محمد نرسید قوم تو را ده یک آنچه را که ما به پیشینیان داده بودیم از نیرو و فراوانی مال و طول عمر پس خدا هلاک کرد ایشان را.
📗فَکَذَّبُوا رُسُلِی فَکَیْفَ کٰانَ نَکِیرِ
پس تکذیب کردند پیامبران مرا پس چگونه بود انکار من یعنی عقوبت من و تغییر دادن من حال ایشان را.
📗ابی مسلم گوید: یعنی نظر کن در آثار ایشان چگونه بود انکار من بر ایشان بهلاکت و نابودی، و مقصود اینست که ما چنانچه هلاک کردیم آنها را هنگامی که تکذیب پیامبران ما نمودند، پس این هم هر آینه باید به ترسند و حذر کنند که مانند آنچه را که بایشان از هلاکت و بدبختی رسید به آنها نرسد.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
4 ماه پیش
[سوره سبإ آیات ۴۱ تا ۴۵]
قسمت اول آیـــــــــات•

⭕️قٰالُوا سُبْحٰانَکَ أَنْتَ وَلِیُّنٰا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ کٰانُوا یَعْبُدُونَ اَلْجِنَّ أَکْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (۴۱) فَالْیَوْمَ لاٰ یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذٰابَ اَلنّٰارِ اَلَّتِی کُنْتُمْ بِهٰا تُکَذِّبُونَ (۴۲) وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا بَیِّنٰاتٍ قٰالُوا مٰا هٰذٰا إِلاّٰ رَجُلٌ یُرِیدُ أَنْ یَصُدَّکُمْ عَمّٰا کٰانَ یَعْبُدُ آبٰاؤُکُمْ وَ قٰالُوا مٰا هٰذٰا إِلاّٰ إِفْکٌ مُفْتَریً وَ قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ سِحْرٌ مُبِینٌ (۴۳) وَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ مِنْ کُتُبٍ یَدْرُسُونَهٰا وَ مٰا أَرْسَلْنٰا إِلَیْهِمْ قَبْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ (۴۴) وَ کَذَّبَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مٰا بَلَغُوا مِعْشٰارَ مٰا آتَیْنٰاهُمْ فَکَذَّبُوا رُسُلِی فَکَیْفَ کٰانَ نَکِیرِ (۴۵)
ترجمه
⭕️۴۱-فرشتگان گویند تو منزّهی از آنکه ترا شریکی باشد دوست ما تویی نه آنان بلکه ایشان دیوان را میپرستیدند و بیشترشان بجنّیان گرویده بودند ۴۲-پس برخی از شما برای بعضی دیگر سودی را مالک نمیگردد و نه زیانی را و آن روز بکسانی که ستم کرده اند گوئیم شکنجه آتشی را که همواره آن را دروغ میپنداشتید بچشید.
۴۳-و چون آیه‌های ما در حالی که دلالت آن روشن است برای کافران
خواند شود گویند این محمد نیست جز مردی که میخواهد شما را از خدایانی که پدرانتان میپرستیدند باز دارد و گفتند این قرآن جز دروغی بر بافته و بخدا نسبت داده نیست و آنان که نگرویده اند حق را آن دم که بسوی ایشان آمد گفتند این جز سحری آشکار نیست.
۴۴-و کافران را هیچ کتابی نداده ایم که آن را بخوانند و پیش از تو بسوی ایشان هیچ ترساننده ای نفرستادیم.
۴۵-و آنان که پیش از ایشان بودند تکذیب کردند و حال آنکه اهل مکّه بده یک آنچه که بآنان داده ایم نرسیده اند، پس فرستادگان مرا دروغگو شمردند، پس انکار من چگونه بود.
⭕️اعراب:
®(بیّنات) منصوب بر حالیت است
®(و آباؤکم) فاعل (یعبد) و اسم (کان) محذوف و آبائکم آن را تفسیر میکند، و تقدیرش"عما کان آباؤکم یعبدون" از آنچه را که پدرانشان میپرستیدند (یدرسونها) جایز است که در محلّ جرّ صفت"کتب" باشد و ممکن است که در محلّ نصب بر جای جار و مجرور باشد، برای آنکه معنی چنین است، "و ما آتیناهم کتب مدروسه"و ما نفرستادیم ایشان را کتابهایی که درس گفته باشند"
®و کیف کان نکیر"کیف خبر کان و نکیر اسم آنست که مقدم بر"کان"شده و نکیر مصدر مانند غدیر است، در قول شاعر:
عذیر الحیّ من عدوان
کانوا حیة الارض.
یعنی قبیله عذر میآوردند از دشمنان که ایشان مار زمین هستند.
📚تفسیر:
📗(قٰالُوا)
یعنی فرشتگان گفتند:
📗(سُبْحٰانَکَ) یعنی منزّه هستی تو از آنکه غیر تو را بپرستیم و با تو معبود دیگری بگیریم.
📗(أَنْتَ) تو ای خدا
📗(وَلِیُّنٰا) ناصر ما و سزاوارتر بما هستی.
📗(مِنْ دُونِهِمْ) یعنی از غیر این کفّار و غیر هیچکس و ما راضی بعبادت ایشان نبودیم با علم ما به اینکه تو پروردگار ما و ایشان هستی.
📗بَلْ کٰانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ
بلکه ایشان دیوان را میپرستیدند به پیروی کردن از آنها در آنچه ایشان را فرا خواندن به پرستش فرشتگان.
✍و بعضی گفته اند: مقصود از جنّ شیطان و بچه‌های او و اعوان او می‌باشد.
📗أَکْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ
بیشترشان بآنان ایمان دارند یعنی تصدیق میکنند شیطانها را و مطیع و پیرو آنهایند، سپس خداوند سبحان میفرماید:
📗(فَالْیَوْمَ)
یعنی روز قیامت،
📗لاٰ یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ مالک نیستند برخی از شما بعضی دیگر را مقصود پرستندگان و پرستیده شدگانند (عابدین و- معبودین) عبادت کنندگان و عبادت شدگان.
📗نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا
یعنی سودی را بسبب شفاعت و زیانی را بسبب عذاب و شکنجه مالک نیستند.
📗وَ نَقُولُ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا
و می‌گوییم بکسانی که ستم کردند به اینکه غیر خدا را پرستیدند.
📗ذُوقُوا عَذٰابَ النّٰارِ الَّتِی کُنْتُمْ بِهٰا تُکَذِّبُونَ
بچشید عذاب و شکنجه آتشی را که آن را دروغ میپنداشتید و اعتراف بآن نمیکردید و آن را انکار می‌نمودید، سپس خداوند سبحان برگشت بحکایت حال کفّار در دنیا و گفت:
📗إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُنٰا
هر گاه برای ایشان آیات ما تلاوت میشد یعنی
دلیلهای ما خوانده میشد
📗(بَیِّنٰاتٍ) دلیلها و آیه‌های روشن از قرآنی که نازل بر پیامبرمان نمودیم. #ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
4 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش
#قرآن_۱۹۵
🌱هر روز خود را با بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ آغاز کنید🌱

🔹امام رضا (ع): اگر بر حسین بگریی، چندان که اشک‌هایت بر گونه‌ات جاری شود، خداوند تمام گناهانت را می‌آمرزد.

⏳امروز دوشنبه
۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱
۱۷ محرم ۱۴۴۴
۱۵ آگوست ۲۰۲۲
4 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش
#قرآن_۱۹۴
4 ماه پیش
ادامــــــــه ی قسمت قبل👆👆

#مهندسی_آرزوها ۱۴

احمـقـانه ترین کار یه آدم اینه که؛

مشغول شدنش به یـه آرزو؛
از تهیه یه قلـب سالم،دورِش کنه!

یهو می بینی سوت پایان رو زدن،
و دستاش خالیِ خالیـه.
#استاد_شجاعی 🎤

#ادامــــــه_دارد
┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🌺🌿🌺🌿
4 ماه پیش
4 ماه پیش
قسمت سوم آیـــــــــات•

📗ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلاٰئِکَةِ أَ هٰؤُلاٰءِ
سپس می‌گوییم بفرشتگان آیا این گروه کفّار،
📗إِیّٰاکُمْ کٰانُوا یَعْبُدُونَ یعنی آنها بودند که شما را میپرستیدند و در عبادت شما را قصد میکردند، و این بر وجه اقرار گرفتن و استشهاد از ملائکه است بر عقاید و معتقدات کفّار تا فرشتگان از ایشان و عبادتشان تبرئه شوند چنانچه خدای سبحان بعیسی (ع) فرمود أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اتَّخِذُونِی وَ أُمِّی إِلٰهَیْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ [سورۀ مائده آیۀ: ۱۱۶.]
آیا تو گفتی بمردم که تو را و مادرت را دو خدا بدانند از غیر خدای جهان.
⭕️ترتیب:
✍جهت اتصال و پیوست این آیه بما قبلش اینست که ایشان گفتند ما مال و اولادمان بیشتر است بیان فرمود که ادّعاء آنها مردود است و ایشان معذّب و محبوس خواهند بود در روز قیامت.
#تمام_
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
4 ماه پیش
قسمت دوم آیـــــــــات•

📗إِلاّٰ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً
مگر آنکه ایمان آورد و کار شایسته نمود، یعنی لکن کسی که ایمان بخدا آورد، و او را شناخت و پیامبرش را تصدیق و اطاعت کرد او را در آنچه امر نمود وی را و قبول نهی نمود از او در آنچه که او را نهی فرمود.
📗فَأُولٰئِکَ لَهُمْ جَزٰاءُ الضِّعْفِ بِمٰا عَمِلُوا
پس آن گروه هستند که برایشان دو چندان ثواب است بآنچه عمل کردند، یعنی خدا حسنات ایشان را دو برابر نماید، پس بیک حسنه ده برابر و زیادتر میدهد و ضعف اسم جنس است، دلالت بر زیاد و اندک میکند، و ممکنست که اموال و اولاد نزدیک به خدا شوند نزدیک شدنی به اینکه مؤمن کسب مال کند برای آنکه بآن استعانت جوید بر قیام بحق تکلیف و تولید مثل و فرزند کند برای همین منظور"پس" آن دو او را بخدا نزدیک کنند نزدیک شدنی، پس بنا بر این استثناء میباشد استثناء متصل و بمعنای لکن نمیباشد.
✍و ابی مسلم گوید: که جزاء ضعف پاداش اینست که در آخرت بایشان عطا کند مثل آنچه که در دنیا برای ایشان بود از نعمت و ضعف بمعنای مثل و مانند است.
📗وَ هُمْ فِی الْغُرُفٰاتِ
یعنی ایشان در غرفه‌های بهشتی و آن اطاقهایی است بالای بناها.
📗(آمِنُونَ)
در آنجا نمیترسند از چیزی از آنچه ترسیده میشود از مثل آن در دار دنیا از مرگ و دگرگونی و بلاها و غصّه ها.
📗وَ الَّذِینَ یَسْعَوْنَ فِی آیٰاتِنٰا
یعنی آنهایی که کوشش میکنند در ابطال آیات ما و تکذیب آن.
📗(مُعٰاجِزِینَ)
عاجز میدانند پیامبران ما را و مانع میشوند دیگران را از کارهای خیر.
📗أُولٰئِکَ فِی الْعَذٰابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ
تفسیرش گذشت، و البته خدای سبحان آن را تکرار کرده برای اختلاف فائده.
اوّل توبیخ و سرزنش است کفّار را و ایشان مورد خطاب هستند، دوّم موعظه و انذار است برای مؤمنین، پس مثل آنکه گوید توانگر ساختن کفّار و اعطاء کردن بایشان دلالتی بر کرامت و بزرگواری و سعادت ایشان ندارد بلکه این زیاد میکند عقوبت و عذاب ایشان را، و توانگری مؤمنین است که زیادی در سعادت ایشان باشد، به اینکه آن را در راه خدا انفاق کنند، و بر این دلالت میکند قول خدا.
📗وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ
و آنچه که دادید از مالتان یعنی و آنچه اخراج کردید از اموالتان در راه خیر، پس خدای سبحان بشما عوض آن را میدهد امّا در دنیا بزیادتی نعمت و یا در آخرت بثواب بهشت گفته میشود خدا عوض داد برای او و بر او هر گاه تبدیل کند برای آنچه که از دست او رفته.
📗وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰازِقِینَ
و اوست بهترین روزی دهندگان برای آنکه او منافع بندگانش را میدهد نه برای رفع زیان آنان و نه برای جلب منفعت از آنان برای محال بودن سودها و زیانها بر او،.
👳‍♂کلبی گوید: آنچه تصدّق دهید در راه خیر، پس خدا عوض او را دهد یا تعجیل کند در دنیا عطا نماید و یا ذخیره آخرت شما کند.
✍و ابو هریره از پیامبر (ص) روایت کرده و گوید: خدای تعالی عزّ و جل فرمود برای من انفاق کن، انفاق میکنم بر تو.
✍و انس بن مالک از پیامبر (ص) روایت کرده که فرمود، منادی حق در هر شب ندا کند بزائید برای مردن، و بسازید برای خراب شدن، و ندا میکند- ندا کننده ای:
اللّهم هب للمنفق خلفا، بار خدایا ببخش بهر انفاق کننده عوض آن را.
و ندا میکند ندا کننده ای:
اللّهم هب للممسک تلفا، بار خدایا بهر امساک کننده تلف را.
و ندا میکند ندا کننده ای:
لیت الناس لم یخلقوا، ای کاش مردم خلق نشده بودند.
و ندا میکند ندا کننده ای:
لیتهم اذ خلقوا فکروا فیما له خلقوا، ای کاش ایشان وقتی آفریده شدند فکر میکردند برای چه ایجاد شدند.
✍و جابر از پیغمبر (ص) روایت کرده که فرمود هر کار خوبی صدقه است و آنچه که مرد هیثیت و آبروی خود را بوسیلۀ آن حفظ میکند صدقه است، و آنچه مؤمن از مخارج خود انفاق میکند، پس بر خداست که عوض آن را بعنوان ضمانت بدهد مگر آنچه در ساختمان یا معصیت صرف نماید.
✍و از ابی امامه روایت شده که گفت شما این آیه را تأویل میکنید در غیر- تأویلش، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، من از رسول خدا (ص) شنیدم، و کر شوم اگر دروغ بگویم، میفرمود، بر شما باد که اسراف در مال و مخارج نکنید و بر شما باد بر اقتصاد و میانه روی کردن، پس هیچ قومی هرگز فقیر و بینوا- نشوند که اقتصاد نمودند.
سپس خدای سبحان فرمود:
📗وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً روزی که تمام ایشان را محشور نمائیم، یعنی روز قیامت جمع میکند آنهایی را که برای غیر خدا عبادت کردند و معبودین از ملائکه را برای حساب. #ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan

تفسیر_صفحه به صفحه_ریپلای شده👆
_
4 ماه پیش
[سوره سبإ : آیات ۳۶ تا ۴۰]
قسمت اول آیـــــــــات•

⭕️قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ وَ یَقْدِرُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ (۳۶) وَ مٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنٰا زُلْفیٰ إِلاّٰ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَأُولٰئِکَ لَهُمْ جَزٰاءُ اَلضِّعْفِ بِمٰا عَمِلُوا وَ هُمْ فِی اَلْغُرُفٰاتِ آمِنُونَ (۳۷) وَ اَلَّذِینَ یَسْعَوْنَ فِی آیٰاتِنٰا مُعٰاجِزِینَ أُولٰئِکَ فِی اَلْعَذٰابِ مُحْضَرُونَ (۳۸) قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ اَلرّٰازِقِینَ (۳۹) وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلاٰئِکَةِ أَ هٰؤُلاٰءِ إِیّٰاکُمْ کٰانُوا یَعْبُدُونَ (۴۰)
ترجمه:
⭕️۳۶-بگو (ای محمد) البته پروردگار من روزی را برای هر که خواهد گشاده میگرداند و تنگ میسازد و لکن بیشتر مردم (این نکته را) نمیدانند.
۳۷-و اموال شما و فرزندان شما بآن خصلتی نیست که شما را نزد ما نزدیک گرداند مگر کسی که ایمان آورده باشد و کردار شایسته کند، پس آن گروه بر ایشان پاداش دو چندانست به سبب اعمالی که کرده اند و ایشان در غرفه‌های بهشت (از آفات) ایمنند.
۳۸-و آنان که در ابطال آیه‌های ما میکوشند در حالی که گمان برندگانند که ما را عاجز توانند ساخت آن گروه در عذاب احضار شدگانند.
۳۹- (ای پیغمبر) بگو البته پروردگارم روزی را برای هر که خواهد گشاده میگرداند و برای او تنگ میسازد و هر چه که انفاق کنید پس او عوضش را باز دهد و او بهترین روزی دهندگانست.
۴۰- (بخاطر بیاور) روزی را که خدا مشرکان و معبودان از فرشتگان همگی را گرد آورد، سپس بفرشتگان گوید آیا این گروه را میپرستیدند.
⭕️قرائت:
👳‍♂حمزه تنها فی الغرفه خوانده و دیگران فی الغرفات جمع خوانده اند و یعقوب جزاء بنصب، الضعف را برفع قرائت کرده.
⭕️دلیل:
✍دلیل کسی که الغرفه مفرد خوانده قول خدای تعالی أُوْلٰئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمٰا صَبَرُوا [فرقان آیۀ: ۷۵، و در سورۀ عنکبوت آیۀ ۵۸. وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً، و در سوره زمر آیۀ ۲۰، لٰکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ، و نیز در همان آیه، من فوقها غرف مبنیّه تجری من تحتها الانهار. ]
میباشد و در بهشت غرفات و غرف میباشد، جز اینکه عرب گاهی از جمع اکتفاء بمفرد میکند هر گاه اسم جنس باشد گفتند (اهلک- الناس الدینار و الدرهم) مردم را دینار و درهم نابود ساخت.
✍و کسی که (فاولئک لهم جزاء الضعف) خوانده پس تقدیرش، فاولئک لهم الضعف جزاء است، یعنی در حال مجازات پس آن مصدر است که در محلّ حال نهاده شده یعنی جزاء داده میشوند جزاء را و ممکن است که مفعول له باشد، و امّا اضافه جزاء بضعف در قرائت مشهور پس آن بنا بر اضافه بمفعول است.
⭕️اعراب:
®زلفی در محل نصب است بنا بر مصدریت تقدیرش تقرّبکم قربة یا تقریبا است و قول او الاّ من آمن موصول و صله در محل نصب است بنا بر بدلیّت از کاف و میم در تقرّبکم، ممکن است که منصوب باشد بنا بر استثناء.
📚تفسیر:

چون خداوند سبحان حکایت کرد از کفّاری که گفتند ما عذاب نخواهیم شد برای آنکه خداوند تعالی ما را در دنیا بینیاز و توانگر نمود، پس در آخرت هم ما را عذاب نمیکند خدا برای رد کردن گفته آنها فرمود:
📗(قُلْ)
ای پیامبر بگو
📗إِنَّ رَبِّی البتّه پرودگار من که مراض آفرید.
📗یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ
گشاده میگرداند روزی را برای هر کس که خواهد بنا بر آنچه که میتواند از مصلحت او و غیر او.
📗(وَ یَقْدِرُ)
و تنگ میسازد نیز بر حسب مصلحت، پس بسط و توسعه روزی آن فزونی در روزیست بنا بر قدر کفایت و قدر تنگ میسازد بر او از قدر کفایت.
📗وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ
و لکن بیشتر مردم نمیدانند و این برای جهل ایشانست بخدا و حکمت او، پس گمان میکنند که زیادی مال انسان دلالت میکند بر بزرگواری او نزد خدای تعالی، سپس تصریح کرد باین معنی و گفت: وَ مٰا أَمْوٰالُکُمْ یعنی اموالی که خدا بشما عطا کرده.
📗وَ لاٰ أَوْلاٰدُکُمْ
و نه فرزندانتان که نصیب شما شده.
📗بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنٰا زُلْفیٰ
بآن خصلت و پایه ای نیست که شما را نزد ما نزدیک گرداند.
👳‍♂مجاهد گوید: زلفی یعنی نزدیک، اخفش گوید: اراده کرده بالتی- تقرّبکم عند اللّٰه تقریبا، بآن پایه ای که شما را نزدیک کند نزد خدا نزدیک کردنی.
پس زلفی اسم مصدر است، و فراء گوید: التی ممکنست که بر اموال و اولاد واقع شود، و خبر بلفظ مفرد آمده و اگر چه داخل شود در او دیگری.
#ادامه_دارد
🆔 @majmoolbayan
4 ماه پیش
4 ماه پیش
🎬 #کلیپ
💠 #استاد_رائفی_پور

🌟 ویژگی های عجیب امام مهدی (عج)

✨امامی که امام صادق (ع) آرزوی خدمت به او را داشت. کمی بیندیشیم چرا عده ای آرزوی خدمت در این دوران را داشتند⁉️

┈┈••••✾•🌿🦋🌿•✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🦋🌿🦋🌿
4 ماه پیش
#عصر_ظهور
قسمـــــــــت پنجــــــاه و دوم★
ادامه قسمت قبل★👆👆

❤️#سیمای_کلی_دوران_ظهور ❤️

🌤🌤🌤🌤

📒تورات فعلی پس از آنکه در سفر اول فرمانروایان، به سلیمان علیه السلام افترا میبندد که او دست از بندگی خدا برداشته و به پرستش بتها پرداخت،
✍میگوید: " و به سلیمان گفت: به خاطر آنکه پیمان مرا رعایت نکردی و دستورات مرا پاس نداشتی، ملک و مملکت را از دست تو گرفته و آن را جزء جزء میگردانم. "
[سفر اول (فرمانروایان) فصل ۱۱: ۱ - ۱۳. ]

⭕️دوران تجزیه و کشمکش داخلی :
✍اختلاف‌های داخلی اسرائیلیان تا آنجا پیش رفت که از نیروهای بت پرست باقی
مانده پیرامون خود و نیز از فراعنه و آشوریان و بابلیان علیه یکدیگر یاری گرفتند.
🎭یهودیان پس از درگذشت حضرت سلیمان علیه السلام در شکیم (نابلس) گرد آمده و
بیشتر آنان با " یربعام بن نباط " بیعت کردند.
🧙🏽‍♂او از دشمنان حضرت سلیمان در زمان
حیاتش بود و از دست آن حضرت به سوی فرعون مصر گریخته بود. و پس از وفات
سلیمان دوباره بازگشت و مورد استقبال یهودیان قرار گرفت و در ساحل غربی رود
اردن دولتی به نام اسرائیل تأسیس کرد و پایتخت آن را شکیم یا سامره قرار داد.
✍📌و تعداد اندکی از آنان با " رحبعام " پسر حضرت سلیمان بیعت نموده و پایتخت خود را قدس قرار دادند و این دولت به نام یهودا معروف گردید.
👳اما آصف بن برخیا وصی حضرت سلیمان که خداوند او را در قرآن با جمله
" عنده علم من الکتاب " (نزد او دانشی از کتاب بود) وصف نموده، از بنی اسرائیل جز تکذیب، بهره ای نبرد.
📒تورات بیان میکند که کفر و بت پرستی امری آشکار در میان پیروان یربعام بوده
و میگوید:
✍📌" او دو گوساله از طلا ساخته یکی را در قدس و دیگری را در " دان " قرار داد و در کنار آنها حیواناتی را قربانی کرد و به مردم گفت: این‌ها خدایان شما هستند که از مصر شما را به سوی (شکیم) روانه ساختند،
بنابراین در پیشگاه آنها قربانی کنید و به طرف اورشلیم نروید. پس مردم خواسته او را پذیرفتند " [سفر (فرمانروایان) فصل ۱۲: ۲۶ - ۳۳. ]
☑️در کنار پرستش گوساله، یربعام آنان را به پرستش خدایانی دیگر، از جمله
" عشتروت " خدای صیدونیها و " کموش " خدای مو آبی‌ها و " مکلوم " خدای
عمونی ها، فرمان داد. [سفر اخبار فرمانروایان فصل ۱۲: ۳۱ و سفر دوم فرمانروایان فصل ۱۱: ۱۳ - ۱۵ و فصل ۱۳: ۹. ]
✍📌بعد از سه سال کشور یهودا به همین سرنوشت گرفتار شد و مردم به بت پرستی
روی آوردند. [[۳]: ۳. سفر اول اخبار فرمانروایان فصل ۱۴: ۲۱ - ۲۴ و سفر دوم فصل ۱۱: ۱۳ - ۱۷ و فصل ۱۲. ]
🤴" شیشق " فرعون مصر فرصت را غنیمت شمرد و در سال ۹۲۶ ق. م به منظور
پشتیبانی از یربعام و پایان دادن به دولت پسر حضرت سلیمان و طرفداران وی، طی هجومی قدس را اشغال نمود " و خزانه‌های خانه خدا و کاخ فرمانروا و حتی سپرهای زرینی را
که حضرت سلیمان علیه السلام ساخته بود با خود به غارت برد " [سفر اخبار فرمانروایان فصل ۱۴: ۲۵ - ۲۶. ]
✍📌ظاهرا شرایط عمومی جامعه، فرعون مصر را برای تداوم سلطه خود یا سلطه
هم پیمانش یربعام یاری نکرد بنابراین پس از عقب نشینی او، این کشور کوچک
اندکی از موجودیت خود را بازیافت ولی نبردها با یربعام همچنان ادامه یافت.
✍📌چنان که " آرامی‌ها " نیز از ضعف دو دولت موجود در منطقه استفاده نموده و با
هجوم به کشور یهودا پس از به اسارت درآوردن سرانشان، آنان را به سوی پایتخت
خود دمشق آورده و برای آنها جزیه و مالیات مقرر داشتند. این ماجرا در زمان
فرمانروایی آرامی‌ها یعنی ابن هدد (سال ۸۷۹ - ۸۴۳ ق. م) اتفاق افتاد. [سفر دوم فرمانروایان فصل ۱۳: ۳ - ۱۳. ]
✍سپس در زمان پادشاهی " آخاب بن عومری " در سالهای ۸۷۴ - ۸۵۳ ق. م بر
کشور یربعام جزیه مقرر نموده و آن را تحت الحمایه خود قرار دادند.
📒همچنین تورات، نبرد فلسطینیها با عرب هائی را یادآور میشود که در اطراف
" کوشسیین " از کشور یهودا در زمان فرمانروائی " یهورام " زندگی میکردند. آنان
قدس را اشغال نموده و بر اموال موجود در قصر فرمانروا استیلاء یافته و زنان و
فرزندان وی را به اسارت درآوردند. [سفر دوم فرمانروایان فصل ۲۱:. ۱۶ - ۱۷. ]
📒تورات میگوید که لشکر " آرامی‌ها " در بیت المقدس به نبرد پرداخته و سران
آنجا را هلاک کردند و تمام گنجینه‌ها را برگرفته و به حزائیل پادشاه آرامی‌ها تقدیم
نمودند. [سفر دوم فرمانروایان: فصل ۲۴: ۳ و فصل ۱۲ - ۱۷ - ۱۸.]
🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃
#ادامه_دارد ..★★

📚 برگرفــــــــته از کتـــــــاب عصــــرظهور علامه کورانـــــــے..
┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
Join🔜 @majmoolbayan
🌺🌿🌺🌿
4 ماه پیش
4 ماه پیش
دریافت سروش پلاس