تبادلات مذهبیون🌱

🔴تبادلات #مذهبیون تقدیم میکند🌱

🔹کانالهای 1000K+ ثبت خواهند شد.
🔸جهت سنترشدن بهتون اطلاع داده میشه.
🔹گرفتن لینک گروه فرمگیری👇🏻
🆔 @mazhabi_zh 🔸

🔴لطفاً #حق_الناس نکنید...🙏🏻


دریافت سروش پلاس