🕊💚محبان حضرت علی (ع)💚🕊

جایۍ براۍ محبان امیرالمومنین علی (علیه السلام)

☺ڪپی : با ذڪر یڪ صلوات آزاد هست ☺

@mhbali
@mhbanzahra
@tanzboose
@psranzahrai2
@fotbaj9798
@energy3


دریافت سروش پلاس