رستگاری
انولاهولمز 2
یک میلیون مایل آن طرف تر
پری دریایی کوچولو
بانک دیو
دختر قرن بیستم
شیر و گرگ
دختر ابدی
ملاقات جذاب
8 مایل
اوپنهایمر
روحیه حقیقی
تتریس
گمشده
آخرین نامه از معشوقه...
عشق فراموش شده
حضور عشق
تو به احساساتم ...
ایر
قهرمانان
خدایا اونجا هستی؟..
باتلاق
کتاب سبز
دختر میلیون دلاری
تروآ
بر باد رفته
زندگی‌های گذشته
وانکا
پیانیست
فراری
در انتقال
داخل
روحیه حقیقی
هتل بزرگ بوداپست
پاتان
قفل‌ باز‌ شده
زیرک تر
حرفهای زنانه
مسیر رای
سرزمین موعود
بدشانسی‌درعشق
احساس‌ پروانه‌ها
استیون اسپیلبرگ
کریستوفر نولان
کوئنتین تارانتینو
مارتین اسکورسیزی
دریافت سروش پلاس