دار و دسته نیویورکی
هشت نفرت‌انگیز
مادر
جانگوی رها از بند
داستان عامه پسند
چشمان بزرگ
پزشکی قانونی
سواری باهم
زیرک تر
هزار تو :تله
او را پیش من بیاور
سرقت
استخر بی‌نهایت
چاقو کشی
گارودان
برنامه تدریس
پدر خوانده 2
صدای آزادی
راننده تاکسی
پدر خوانده
دندان‌های شب
برزخ
نیمه شب
اعتراف
کروئلا
پاپیون
مخمصه
کوچه کابوس
معمای قتل2
راهزن
سکوت بره‌ها
قصاص
سگ های جهنمی
آرژانتین 1985
چشم‌آبی‌روشن
خانه گوچی
کریستوفر نولان
کوئنتین تارانتینو
استیون اسپیلبرگ
مارتین اسکورسیزی
دریافت سروش پلاس