آن
دیشب در سوهو
احضار شده
داستانهایی از غیب
جیغ 5
مخرب
بوگیمن
ماندگاری
وینی خرسه....
با من حرف بزن
نتی ناکس
هیچ کس نجاتت نخواهد داد
توطئه شیطان
جعل مرگ
در کلبه را بزن
چاقوی شگفت انگیز
روز شکرگزاری
زن سیاه‌پوست‌ مجرد
درخشش
بیو ترسیده
تازه ها
آخرین سفر دمتر
روانی
جن گیر پاپ
تولد / تولدی دوباره
مخرب
بارش‌ برف
دسی بل
بخواب
لبخند
نفرین شده
ونوس
رزیدنت اویل: به راکن‌سیتی...
قاتل تمام‌ عیار
مریض
کوئنتین تارانتینو
مارتین اسکورسیزی
کریستوفر نولان
استیون اسپیلبرگ
دریافت سروش پلاس