سریال آخرین بازمانده
این ما هستیم
بریکینگ بد
کلایدسکوپ
گرگ نوجوان
ارباب حلقه‌ها:حلقه‌های قدرت
خاندان اژدها
وایکینگ ها والهالا
مرد در مقابل زنبور
چرنوبیل
دفاع از جیکوب
عضو‌جدید‌ سی‌ ای‌ آی
برلین
ترک‌ تحصیل
ما همه مرده ایم
بازی مرگ
دامر
هالک
ونزدی
نوری کوچک
1899
آسوکا
30 سکه
بازی مرکب
شوالیه ماه
تسخیر عمارت بلای
میر اهل ایست تاون
ملکه اهریمنی
ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت
مرد در مقابل زنبور
سالهای دور از خانه
عصر یخبندان
پاندای کونگ فوکار
سونیک پرایم
دنیل‌افسون شده
پدرم شکارچی جایزه بگیر
دریافت سروش پلاس