پرسش و پاسخ جوانان

از آگاهان بپرسید، آنچه را نمی دانید(قرآن کریم)

#احکام

💚#نــسیـــم_آخـــرت💚(#خیریه_فضای_مجازی_سردار_سلیمانی)

@nasim_akherat
تبادل و تبلیغ 👇👇👇
@tablighatt.nasim.pp


دریافت سروش پلاس