قرآن شگفت انگیز ترین آینه جهان

هدف این کانال 🌻

🌻رشد و آگاهی و بصیرت در خصوص خودشناسی ،خداشناسی ،قرآن و نهج البلاغه ،عترت ،امام زمان .بصیرت دشمن شناسی 🌻
تاریخ ایجاد کانال دی ماه ۱۴۰۲

ارتباط با مدیر : @Omabiham


دریافت سروش پلاس