گالری شیک پوش (مجلسی)

َاَللِهـَمِ ِاِلِرزقِنِےَ َرَزَقِا حَلَاِلِاِ َطَیِبِاِ َوِاِسَعِا َ🌺

ارتباط با ما 😊👇

@admin.poshak
کانال پوشاک. کیف. کفش. روسری😍✌️
@shik_poush_gallry
کانال رضایت🤩✌️
@rezayatmandi.shik_poush

https://splus.ir/joinchannel/Dfyrdj1YvEbJoRxuMLi7zaQH


5 ماه پیش
5 ماه پیش
5 ماه پیش
شناسه : #50098
نام : نفس
جنس : گیپور پولک
رنگ بندی : مشکی, زرشکی, سرمه ایی, طوسی, طلایی, پوست پیازی, صورتی
سایز ها : ۳۶.۳۸, ۳۸.۴۰, ۴۲.۴۴, ۴۴.۴۶
قیمت 850
ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak
مشکی زرشکی سرمه ایی طوسی پوست پیازی صورتی طلایی قدکار۱۵۰
5 ماه پیش
شناسه : #51664
نام : #تونیک‌ #مجلسی #بنفشه 1
جنس : کرپ‌کش و تور(قد۱۱۰)(مروارید پانچ شده)(کمربند داره)
رنگ بندی : بنفش
سایز ها : (1)۳۸-۴۰, (2)۴۲-۴۴, (3)۴۶, (4)۴۸
قیمت : 295 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51665
نام : #تونیک #مجلسی #بنفشه 2
جنس : کرپ‌کش و تور(قد۱۱۰)(مروارید پانچ شده)(کمربند داره)
رنگ بندی : زرشکی
سایز ها : (1)۳۸-۴۰, (2)۴۲-۴۴, (3)۴۶, (4)۴۸
قیمت : 295 تومان
ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51666
نام : #تونیک #مجلسی #بنفشه 3
جنس : کرپ‌کش و تور(قد۱۱۰)(مروارید پانچ شده)(کمربند داره)
رنگ بندی : سبز
سایز ها : (1)۳۸-۴۰, (2)۴۲-۴۴, (3)۴۶, (4)۴۸
قیمت : 295 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #52007
نام : #تونیک #مجلسی #بنفشه 5
جنس : کرپ‌کش و تور(قد۱۱۰)(مروارید پانچ شده)(کمربند داره)
رنگ بندی : سرمه‌ای
سایز ها : (1)۳۸-۴۰, (2)۴۲-۴۴, (3)۴۶, (4)۴۸
قیمت : 295تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51667
نام : #تونیک #مجلسی #بنفشه 4
جنس : کرپ‌کش و تور(قد۱۱۰)(مروارید پانچ شده)(کمربند داره)
رنگ بندی : مشکی
سایز ها : (1)۳۸-۴۰, (2)۴۲-۴۴, (3)۴۶, (4)۴۸
قیمت 295تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #49782
نام : #ماکسی #اقلیما 1
جنس : کر‌پ غواصی و گیپور (قدحدود۱۶۰/قد دنباله حدود۱۷۰)(پشت زیپداره)(پشت هم گیپور داره)
رنگ بندی : بنفش
سایز ها : (2)۴۰-۴۲-۴۴, (3)۴۶-۴۸, (4)۵۰
قیمت : 275 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #49783
نام : #ماکسی #اقلیما 2
جنس : کر‌پ غواصی و گیپور (قدحدود۱۶۰/قد دنباله حدود۱۷۰)(پشت زیپداره)(پشت هم گیپور داره)
رنگ بندی : زیتونی
سایز ها : (2)۴۰-۴۲-۴۴, (3)۴۶-۴۸, (4)۵۰
قیمت 275 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #49784
نام : #ماکسی #اقلیما 3
جنس : کر‌پ غواصی و گیپور (قدحدود۱۶۰/قد دنباله حدود۱۷۰)(پشت زیپداره)(پشت هم گیپور داره)
رنگ بندی : مشکی
سایز ها : (2)۴۰-۴۲-۴۴, (3)۴۶-۴۸, (4)۵۰
قیمت : 275 تومان
ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #49785
نام : #ماکسی #اقلیما 4
جنس : کر‌پ غواصی و گیپور (قدحدود۱۶۰/قد دنباله حدود۱۷۰)(پشت زیپداره)(پشت هم گیپور داره)
رنگ بندی : زرشکی
سایز ها : (2)۴۰-۴۲-۴۴, (3)۴۶-۴۸, (4)۵۰
قیمت : 275 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51449
نام : #ماکسی #مهستی 1
جنس : تور سکه‌ ای (قد۱۵۵)(زیپ داره)(یقه پشت کار مثل جلو هفتی و بازی یقه ۱۸ سانته)
رنگ بندی : زرشکی
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (2)۴۴-۴۶
قیمت : 245 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #49833
نام : #تونیک #اورانوس ( دو تیکه )
جنس : تور ویچی (قد حدود ۹۰تا۹۲/قد استری ۸۵/قد آستین ۵۰)
رنگ بندی : ژورنال(تور ویچی بدون طرح)
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (2)۴۴-۴۶, (3)۴۸-۵۰, (4)۵۲
قیمت : 200تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51451
نام : #ماکسی #مهستی 3
جنس : تور سکه‌ ای (قد۱۵۵)(زیپ داره)(یقه پشت کار مثل جلو هفتی و بازی یقه ۱۸ سانته)
رنگ بندی : بنفش
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (2)۴۴-۴۶, (3)۴۸-۵۰
قیمت :245 تومان
ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51452
نام : #ماکسی #مهستی 4
جنس : تور سکه‌ ای (قد۱۵۵)(زیپ داره)(یقه پشت کار مثل جلو هفتی و بازی یقه ۱۸ سانته)
رنگ بندی : سفید
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (2)۴۴-۴۶
قیمت : 245 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51450
نام : #ماکسی #مهستی 2
جنس : تور سکه‌ ای (قد۱۵۵)(زیپ داره)(یقه پشت کار مثل جلو هفتی و بازی یقه ۱۸ سانته)
رنگ بندی : مشکی
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (2)۴۴-۴۶, (3)۴۸-۵۰
قیمت : 245 تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51453
نام : #ماکسی #مهستی 5
جنس : تور سکه‌ ای (قد۱۵۵)(زیپ داره)(یقه پشت کار مثل جلو هفتی و بازی یقه ۱۸ سانته)
رنگ بندی : سرمه‌ای
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (2)۴۴-۴۶, (3)۴۸-۵۰
قیمت : 245تومان

ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
5 ماه پیش
شناسه : #51254
نام : #تونیک #مانلیا 8
جنس : گیپور و آستر(قد ۹۰)(پشت زیپ داره)
رنگ بندی : سبز
سایز ها : (1)۳۸-۴۰-۴۲, (3)۴۸-۵۰
قیمت : 190 تومان
ارسال رایگان
جهت موجودی👇
@admin.poshak

کانال رضایت و واریزی👇
http://splus.ir/rezayatmandi.shik_poush
.
5 ماه پیش
دریافت سروش پلاس