کانال نسخه‌ بتا سروش پلاس

https://splus.ir/joingroup/AFCOh3hR-O-Xv5XuMbN_nQ
سلام.
مشکلات مشاهده شده در نسخه های بتا را در این گروه به اشتراک بگذارید.


دریافت سروش پلاس