قالب کاربری سروش‌پلاس

قالب کاربری سروش


cream-blue.stheme2
✨✨🎉🎨
قالب کاربری برگزیده
آقای حامد مددی
3 سال پیش
3 سال پیش
🌈🎨🎨🎨
3 سال پیش
mytheme.stheme2
✨✨🎉🎨
قالب کاربری برگزیده
آقای محمدحسین ملکی
3 سال پیش
3 سال پیش
🌈🎨🎨🎨
3 سال پیش
Black-Orange_.stheme2
✨✨🎉🎨
قالب کاربری برگزیده
آقای حامد مددی
3 سال پیش
3 سال پیش
🌈🎨🎨🎨
3 سال پیش
aamazon.stheme2
✨✨🎉🎨
قالب‌کاربری برگزیده
کانال تمدونی

@temdoony
3 سال پیش
3 سال پیش
🌈🎨🎨🎨
3 سال پیش
Milad TnTi.stheme2
✨✨🎉🎨
قالب‌کاربری برگزیده
آقای میلاد تنگستانی
3 سال پیش
3 سال پیش
🌈🎨🎨🎨
3 سال پیش
Tabestan_.stheme2
✨✨🎉🎨
قالب کاربری برگزیده
خانم مژده معینی‌فر
3 سال پیش
3 سال پیش
📊📊📊
گزارش بررسی قالب‌های‌کاربری فرستاده شده برای مسابقه از این قرار است:

عدد کل فایل‌های فرستاده شده به کانال، ۲۳۶ بود. از این تعداد فقط ۹۲ فایل‌ قابل بررسی بودند. تفاوت بین این دو عدد به دلیل تکراری بودن بعضی فایل‌های فرستاده شده و یا فرستادن چندباره‌ی ورژن‌های متفاوت از یک تم بود.
در بررسی قالب‌‌های کاربری به پنج دسته‌بندی رسیدیم:

- تگ ok: (تعداد ۲۳ فایل)
شامل فایل‌های قابل قبول که حداکثر موارد در آنها رعایت شده است، ترکیب رنگ‌های خوبی در آنها استفاده شده و بین عکس پس‌زمینه و پالت رنگی انتخاب شده، تناسب وجود دارد.

- تگ so_so: (تعداد ۱۸ فایل)
شامل فایل‌هایی که در مقایسه با فایل‌های تگ ok از دقت کمتری در انتخاب پالت رنگی و ... برخوردار هستند.

- تگ no: (تعداد ۳۳ فایل)
شامل فایل‌های غیرقابل قبول که در مقایسه با سایر فایل‌های ارسالی از دقت بسیار کمی برخوردار هستند. مشکل این قالب‌های کاربری، عدم خوانا بودن متن‌های پیام‌ها به دلیل عدم تناسب رنگ بک‌گراند بابل و بک‌گراند صفحه چت، انتخاب پالت رنگی اشتباه و ... است.

- تگ wrong: (تعداد ۱۲ فایل)
فایل‌هایی که پسوند stheme2‌ دارند ولی اجرا نمی‌شوند. با این حال تمام این فایل‌ها یک‌بار بررسی شدند و در صورتی که ویژگی‌های مناسب برای رقابت با سایر قالب‌های کاربری را داشتند در دسته‌های یک یا دو قرار ‌گرفتند.

- تگ stheme: (تعداد ۶ فایل)
فایل‌هایی که عکس پس‌زمینه نداشتند.
3 سال پیش
دوستان عزیز، سلام!
مهلت شرکت در مسابقه‌ی طراحی قالب‌کاربری در پانزدهم خردادماه تمام شد. تمام فایل‌های فرستاده شده به کانال، بررسی شده و برگزیده‌ها مشخص شدند. با ما همراه باشید تا در جریان فرآیند داوری فایل‌ها قرار بگیرید و برگزیده‌های مسابقه را بشناسید.
😊😊
3 سال پیش
3 سال پیش
دریافت سروش پلاس