وِصآل⍨

و اخْتِمْ لِی بِالسَّعَادَةِ فِیمَنْ خَتَمْتَ...:)💔


دریافت سروش پلاس